Historien om NightChamp

Det første NightChamp-løb blev afviklet den 1. marts 2005 i Bygholm Skov eller Åbjergskoven, som den rettelig hedder. Det er en skov, som Horsens OK anvendte en del til træninger, ikke mindst i vinterperioden. Forud var gået nogle måneder, hvor Tim Christoffersen og undertegnede, der på det tidspunkt var hhv. ungdomstræner og ungdomsleder i Horsens OK, lagde planer for, hvordan vi kunne kvalificere vores ungdomsløbere til at blive bedre til at orientere.
Et af resultaterne af disse planer blev NightChamp, hvor Tims opgave blev at skygge løberne og efterbehandle deres løb og oplevelser i skoven med dem, mens jeg stod for alt det praktiske, dvs. var arrangør, banelægger og tidtager. Postudsætningen deltes vi om, mens vi som oftest – af aftenens voksne deltagere – fik hjælp til indsamling af posterne. NightChamp blev afviklet med to serier på hver tre løb, en serie hhv. i november og i marts, men allerede efter 2 år blev forårsafdelingerne flyttet fra marts til februar, fordi løbene i marts mere bar præg af skumringsløb, hvis vi da ikke skulle sende løberne alt for sent i skoven. Endvidere var det en af intensionerne med løbene, at NightChamp skulle være fortræning til Nordkredsens Natugle-løb, der igen kunne fungere som fortræning til DM Nat.
Allerede fra starten var der elektronik i spil, når der skulle tages tid på deltagerne. Et par år før havde Horsens OK anskaffet SportIdent til tidtagning og klippekontrol, hvilket havde lettet arbejdet med at arrangere løb. Største problem var synkronisering af de elektroniske enheder, der skulle i skoven – men ellers fungerede tidtagningen upåklageligt, og i samme øjeblik sidste løber var i mål, kunne en resultatliste i princippet trækkes og resultatet offentliggøres. Softwaren til dette hed dengang OE2003 og fungerede upåklageligt – og hver gang.
Ved det første NightChamp-løb var der 8 deltagere, heraf 6 ungdomsløbere, og den første halvsæson i marts 2005 havde i alt 32 startende løbere, fordelt på de dengang 6 klasser. Ungdomsløberne var delt i 4 klasser: HD-15 og HD16-25.

Efter denne spæde start med 3 løb i marts 2005 kom et par år, hvor løbene fast blev afviklet i Bygholm Skov rundt om Horsens OKs klubhus, men med forskellige startsteder, inden vi i februar 2007 gik over til at løbe i andre skove i omegnen af Horsens. Der skete samtidig en stigning i deltagerantallet, således at vi i sæsonen 2006-07 var oppe på 101 starter i alt, og der blev på grund af det stigende deltagerantal ligeledes en anden inddeling af ungdomsløberne i klasserne HD-12, HD-16 og HD17-25.
Samtidig med at vi flyttede ud af klubhuset, fik vi udfordringer med afviklingen af starten, der derfor blev overladt til min kære kone, Claudia, der påtog sig denne opgave sammen med skiftende hjælpere inden for familien samt venner/kærester til vores børn. Claudia var den gennemgående koordinator, men i årene derefter har det været et team bestående af hende sammen med vores sønner Hjalte og Silas, der har båret starten – som sagt supperet med deres venner. I de senere år har det været “vores reservesøn” og Silas’ gode ven, Thor Nørskov, OK Øst, der er stødt til som hjælper. For mig er det uvurderligt, at det er et indgroet team, der sender løberne i skoven, og jeg blander mig altid uden om denne funktion. Jeg tror endvidere, at løberne er tilfredse med en procedure, de kender, og som uge for uge er den samme, og startpersonalet kender næsten hver løber, der er på vej i skoven, samt deres små vaner og uvaner. Det er – som jeg har fået det beskrevet – de samme deltagere, der hver gang lige skal snige sig til at kigge på banen inden start, absolut skal starte lige efter den værste udfordrer til den samlede sejr, lige skal bikse med GPS’en, lige skal nurses eller krammes af min kone, lige skal komme med nogle filosofiske bemærkninger om vejret, terrænet, trafikken og lignende – og sådan kan jeg blive ved. Altsammen bidrager til en vis underholdning for mine startere…

Rygtet om NightChamp og muligheden for at komme ud at løbe natløb på et tidspunkt af året, hvor løbskalenderen ellers ikke bød på de store begivenheder, bredte sig i naboklubberne, og jeg fik derfor også flere forespørgsler om muligheden for at deltage i en eller flere af afdelingerne. Og naturligvis måtte andre o-løbere da deltage; det er trods alt dobbelt så sjovt at lave løb for 200 deltagere end for 100, når nu posterne alligevel var i skoven. Resultatet blev, at TalentKraftCenter Midtjylland meldte deres ankomst d. 3. februar 2009, hvor løbet blev afviklet i Ølsted Kærskov. 53 løbere var i skoven, hvilket vi dengang syntes var meget flot. Sæsonen 2008-09 blev ligeledes året, hvor vi gik fra 3 til 5 baner, hvilket var noget af en forøgelse af arbejdsbyrden for banelæggeren. En af nyskabningerne var en åben klasse, som alle, uanset alder og niveau, kunne tilmelde sig.

I sæsonen 2009-2010 skete der noget af et spring i udviklingen af NightChamp. Tilmeldingen til løbet skete – som altid – direkte til undertegnede, men det var efterhånden blevet noget af en logistisk opgave med ca. 50 deltagere pr. løb, heraf halvdelen fra andre klubber. Der var god gang i tilmeldingerne pr. mail, og nogen gange skulle jeg lige holde tungen lige i munden for ikke at begå fejl, og huske at få alle tilmeldt. Det blev også en sæson, hvor vi for første gang kunne kåre en (eller rettere flere) “ikke Horsens”-løbere som samlet vinder i en af klasserne. I 7 af de nu 15 klasser var vinderne således fra andre klubber end Horsens OK og det var så forskellige klubber som OK SNAB, OK GORM, OK Melfar, OK PAN og OK HTF, der dette år var repræsenteret “øverst på skamlen”.

Ved årsskiftet til 2010 skiftede jeg som løber fra Horsens OK til OK PAN, hvilket endvidere fik stor betydning for de kommende sæsoner. Fra og med sæsonen 2010-11 skulle tilmeldingen til NightChamp ske gennem O-Service i stedet for via mail til arrangøren, og det tog da også en del af presset af for undertegnede. Løberen, der i forvejen sponsorerede OK PAN, blev ligeledes præmiesponsor for NightChamp. Endvidere flyttede løbsterrænerne fra at være skove omkring Horsens til at være skove i trekanten mellem Horsens, Silkeborg og Aarhus, således at der (som hovedregel) anvendtes 2 skove i nærheden af hver af de tre byer, lige som håndteringen af posterne (postudsætning og postindsamling) i det store hele blev varetaget af andre. Det var dermed en stor arbejdsbyrde, der blev pillet af mine skuldre i en tid, hvor jeg ved siden af engagementet i NightChamp stadigvæk havde et arbejde at passe i dagtimerne.
Endelig blev der lavet en aftale med HNIE (Himmelbjergegnens Natur- og Idræts Efterskole) om, at vi kunne afslutte sæsonen med kaffebord hos dem efter sidste etape. Af samme årsag blev vinterens sidste etape – fra og med denne sæson – afviklet i en skov tæt på efterskolen. Siden 2010 har HNIE trofast (med en enkelt undtagelse, sæsonen 2015-16) lagt lokaler til afslutningen. For øvrigt fordobledes deltagerantallet til NightChamp endnu engang, så vi nu var oppe på 561 starter, fordelt på 6 baner.

I sæsonen 2011-12 steg antallet af baner til 7, lige som deltagerantallet igen steg kraftigt: 752 starter, og det medførte et ønske fra Horsens OKs side om et kursus, hvor jeg skulle fortælle om det specielle i at løbe natløb og de o-teknikker, man skulle have fokus på, når det var lyset fra pandelampen, der var eneste lyskilde. Det betød, at sæsonen 2012-13 startede med ovennævnte kursus i Horsens OKs klubhus – efterfulgt af en prolog i Åbjergskoven.

Flere af de faste deltagere i NightChamp-løbene mente efterfølgende, at jeg godt kunne magte at lave en prolog hvert år – og lade den være en del af løbsserien, så resultatet blev da også, at der fra og med sæsonen 2013-14 også var en prolog på programmet. Denne prolog afvikles hvert år fra OK PANs klubhus, Silistria, i lige år nord for klubhuset og i ulige år syd for. Prologen adskiller sig fra alle andre løb i serien ved, at der er bad og mad efter løbet.
Siden indførslen af prologen i 2013 har deltagerantallet ved NightChamp været rimelig stabilt med ca. 1000 starter pr sæson eller godt 140 starter pr løb i gennemsnit. Rekorden er fra 2015-16, hvor der var i alt 1052 starter fordelt over 7 løb, og højeste antal startende deltagere til en enkelt etape var i Siim Skov ved Ry, hvor vi d. 15/11 2014 havde 180 løbere i skoven. Medtalt i ovennævnte statistik er ikke “Ej startende” løbere.

Siden sæsonen 2012-13 er der sket lidt småjusteringer i NightChamp:
Fra sæsonen 2015-16 indførtes 2 lodtrækningspræmier á 1500 kr til gavekort til Løberen.
Fra sæsonen 2016-17 uploades banerne online. Først i Livelox, senere i O-Track.
1. januar 2017 går den nye NightChamp-hjemmeside, nightchamp.dk, i luften.
Fra sæsonen 2017-18 indførtes “spurtpræmier” til hurtigste herre og hurtigste dame – set over alle 7 løb. Man skal altså deltage i og fuldføre alle de 7 løb i en sæson for at komme i spil til denne præmie. Spurtpræmierne blev (og bliver fortsat) sponsoreret af Landal Greenparcs. Første vindere af disse spurtpræmier blev Rasmus Djuurhus, OK PAN, og Greti Pentek, Horsens OK.
Fra sæsonen 2019-20 bruges løbsafviklingsprogrammet, MeOS, til afvikling af løbene.

Her den 20. februar 2020 er vi så kommet til en milepæl i historien om NightChamp!
Således afvikles løb nr. 100 i samme skov, hvor det hele startede for 100 løb siden, 1. marts 2005. Og samtlige 100 løb med samme arrangør, samme banelægger og samme it- og web-ansvarlige. Og samme mand bag computeren i skoven hver gang.
Alligevel kan dette ikke lade sig gøre uden hjælp og opbakning. Derfor skal der her ved jubilæet lyde en tak til alle, der på den ene eller anden måde, med stort eller med småt, har hjulpet mig gennem tiderne.
Vi ses i skoven

Henrik Dagsberg,
Horsens OK/OK PAN

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.

1 Response to Historien om NightChamp

  1. Pingback: Night Champ – 100 løbs jubilæum – HORSENS ORIENTERINGSKLUB

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *