Indbydelsen til 14. sæson er nu på nettet

Nu er vi endelig klar med indbydelsen til denne vinters NightChamp-natløb i det midtjyske område.
Vi lægger ud med en prolog den 2. november i Marselisborg, hvor vi – sædvanen tro – kan holde til inden døre i Silistria. Her er der mulighed for at bestille varm mad (lasagne med brød og salat) til efter løbet, hvis det angives ved tilmeldingen i o-service.
Herefter går turen til Vilhelmsborg med stævnecenter ved ridecentret, til Hastrup ved Ejstrupholm, hvor stævnecentret er ved naturskolen, inden vi afsluttet den 23. november i Boller Nederskov syd for Horsens Fjord – med stævnecenter ved Boller Slot.
Herefter ligger serien stille hen over julen, hvorefter vi i februar ’18 kan byde på Rosenholm Skov og Risskov, begge i den nordlige del af Aarhus, inden vi slutter af i Silkeborg Sønderskov.
I to af skovene – Hastrup og Rosenholm – har der aldrig tidligere været afviklet natløb, og i øvrigt har Hastrup kun været anvendt til et enkelt C-løb i dagslys her i foråret, mens Rosenholm kun har været anvendt til PANs klubmesterskab i efteråret ’16.
Indbydelse 2017-18: PDF
Oversigt over løbsområderne: PDF

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Vinderne af lodtrækningspræmierne 2016-17

Vinderne af lodtrækningspræmierne er fundet.
Efter afslutningen af årets NightChamp-serie i torsdags stod der så blot tilbage at udtrække vinderne af de to “hovedpræmier”, to gavekort på 1500 kr. til den ene af vores sponsorer, Løberen i Aarhus.

Lodtrækningen om de to hovedpræmier er foretaget på hjemmesiden Random.org, og valget er faldet på nr. 28, Jonas Kokholm, Horsens OK, og nr. 43, Lone Rasmussen, OK SNAB, på den alfabetiske liste over løbere, der er startet i mindst 6 afdelinger.
Den omtalte liste ses her: Liste
Skærmdumps af lodtrækningen kan vises på forlangende.
Til lykke til begge vinderne!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Sletten – 6. afdeling, 2016-17

Med denne aftens løb her på Sletten i det bakkede søhøjland – endda i flot snevejr – kan vi så lukke ned for i år og sige løberne tak for deres opbakning til NightChamp-serien. Den 13. sæson med 7 natløb hen over vinteren er forbi, og arrangørteamet kan nu puste ud i visheden om, at det nu varer det meste af et halvt år, inden der igen skal spekuleres i natløbsbaner, skovaftaler, praktiske gøremål i forbindelse med stævnerne, venten i kulden, med hvad dermed følger.
I år har jeg haft større hjælp end tidligere, og to af de helt store opgaver – at få posterne i skoven og hentet hjem igen – har jeg i år slet ikke selv skullet bekymre mig om. Dette har også været nødvendigt, mine arbejdstider taget i betragtning. Til at få posterne i skoven har jeg haft hjælp af nogle af de bedste til den opgave, og jeg har derfor kunnet forlade mig på, at netop denne vigtige del af arrangementet – at posterne er placeret rigtigt – har været varetaget af kompetente folk. Gennem de seneste 5 år har Erik Bobach være min faste hjælper, når der har været løbet i Silkeborgskove, og fra i år har Henrik Markvardsen og Hans Christiansen påtaget sig opgaven i skovene omkring Horsens og Aarhus. Henrik har dog en vis erfaring i samarbejdet med mig om banerne, idet han tidligere været postudsætter ved flere af løbene.
Med så kompetente folk til postudsætningen, forstummer snakken om poster, der ikke står helt rig-tigt og poster der er puttet. Det har bare ikke været tilfældet!

DMI lovede farligt vejr!
Nogle dage før aftenens løb begyndte DMI at smide malurt i NightChamp-bægeret, idet de truede med, at et voldsomt lavtryk ville passere Danmark sidst på torsdagen – og ikke mindst at dette lavtryk ville medføre op til 20 cm sne i løbet af torsdag aften og natten til fredag. Samtidig var man på nippet til at fraråde unødig udkørsel, fordi man frygtede, at især mindre veje ville kunne sne eller fyge til. Derfor var det da heller ikke banerne, tilmeldingen til løbet eller andre o-relevante emner, der fyldte i mit hoved i dagene op til løbet, men derimod vejret. Vejrudsigter blev studeret, men da der ikke opstod store vejrmæssige eller trafikale problemer i løbet af eftermiddagen, fandt jeg det ikke nødvendigt at aflyse løbet. Altså hjemmefra i lidt god tid (efter at det var begyndt at sne), så løberne kunne komme i skoven til det lovede tidspunkt. Og posterne var jo i skoven (tak, Erik) og kaffen og brødet på HNIE bestilt og klar til, at vi indtog spisesalen, så var det bare at komme op fra den varme sofa…

Noget andet var så, om nogen af de tilmeldte løbere så lod sig afskrække af vejret og blev hjemme? Og det var da i høj grad noget, man må formode. Hele 159 løbere havde således tilmeldt sig aftenens løb, men af disse valgte ikke mindre end en fjerdedel, eller helt nøjagtigt 41 af de tilmeldte, at blive hjemme – og i hvert fald ikke alle på grund af sygdom eller skader!
Samtidig betød vejrgudernes rasen i løbet af eftermiddagen, at de deltagere, der mødte frem til start, fik en noget hårdere medfart i bakkerne, end jeg oprindelig havde tiltænkt. På grund af sneen var stierne mange steder svære at se – hvilket ikke mindst var en udfordring for de yngste løbere. Og sneen, der havde lagt sig på stativerne og grenene omkring posterne, gjorde, at reflekserne mange steder var vanskelige at lyse op. I det hele taget gjorde sneen i luften under hele stævnet, at kortet var svært at læse – og når man kiggede op, lyste pandelampen ind i en mur af hvidt. Endelig betød sneen i skovbunden, at skrænterne blev meget glatte, og en del af deltagerne havde visse steder noget svært ved at stå fast! Lægges alt dette sammen betød det, at de baner, jeg ellers havde kreeret som svære, men fair, blev betydelig sværere, samt at mange måtte bruge forholdsvis megen tid i skoven. Desværre betød det også, at mange af deltagerne valgte at udgå (28 løbere = cirka af en fjerdedel af de startende!) Ikke med min gode vilje, men vejret havde jeg desværre ingen indflydelse på!

I øvrigt kan jeg ikke lade være med at fremhæve kvaliteten af de kort, som vi anvender ved NightChamp – en kvalitet, som vi i øvrigt har anvendt i mange år. Kortene leveres af Grafisk Forum v. Carsten Thyssen i Horsens, og gang på gang viser det sig, at de er af ypperste kvalitet. Selv på en aften som denne, hvor sne, væde og mudder forsøgte at gøre det slemme ved kortene, kunne man efter løbet stort set ikke se, at de havde været i skoven og derunder også blevet foldet og bøjet. Ingen farve løb ud, ingen farve smittede af, og selv hvor kortet havde været foldet mest, krakelerede det ikke. Når det blev renset og tørret efter løbet, fremstod det som nyt! Tak til Carsten!!!

Et par negative oplevelser fra aftenens løb
Ud over de problemer, som snekaosset betød både til og fra stævnet samt ude på banerne i skoven, fik vi desværre også lidt problemer med noget af vores udstyr i skoven. Ret hurtigt viste det sig, at post 41 konsekvent nægtede at lege med, og den var inaktiv hele aftenen. Posten fandtes kun på bane 6 – den mellemsvære bane, og da løberne på denne bane i øvrigt var nogle af de første i mål, kunne jeg i softwaren i ro og mag få godkendt løberne på banen. Alt i alt en nem løsning til alles tilfredshed.
Større problemer oplevede jeg på bane 1. Her registrerede systemet ingen klip på de 4 første poster – for nogen af løberne. Og mystikken bredte sig, da denne fejl tilsyneladende ikke lod til at have nogen logisk forklaring, idet alle de derved diskede løbere hårdnakket påstod, at de selvfølgelig havde stemplet også disse første poster. Ved en granskning af de registrerede klip i softwaren mente jeg dog, at fejlen kunne være, at post 4 på banen (kontrolnummer 55) fejlagtigt var kodet til at cleare/rense brikken, og når løberne derfor stemplede denne post, blev deres brik i stedet nulstillet/slettet og genstartet, og stræktiderne for de første 4 poster overskrevet. Dette gav nogen rod i tiden, og det eneste, jeg derfor kunne gøre, var at starte tiden fra den næstfølgende post. Løbstiden for alle løberne på banen er derfor 1 sekund til og med stemplingen af post 5. Ærgerligt, men der er intet andet logisk at gøre. I øvrigt kan jeg så opfordre til, at man lægger sit vejvalg ind i LiveLox – her vil tiden/stræktiderne blive rigtige, da de baserer sig på et gps-ur og ikke brikken.

Post 50
Efter løbet var der mange diskussioner om aftenens baner, men de fleste kommentarer gik da på, at man var ærgerlig over egne fejl. Også vejret, nemlig at det stort set kun var snefnuggene, man kunne oplyse, når man kom løbende, blev kommenteret. En enkelt post, kontrolnummer 50, fik dog ekstra mange kommentarer med på vejen. Posten var placeret i en markant slugt (nede) i en tæthed 1 – se kortudsnittet til højre. Under normale omstændigheder ville posten ikke være unfair eller overdrevent svær, men den kommer – vejret taget i betragtning – netop på denne aften til at falde uden for denne kategori. Jeg mener, at jeg normalt er meget omhyggelig med at placere posterne fair, og havde det ikke sneet (dvs. at man stort set kun kunne se en hvid mur foran sig, når man løb), havde posten nok ikke været så svær. Slugten er meget tydelig, og posten kunne lyses op, når man løb ind i den rigtige slugt – bare ikke når man lyste på en mur af sne. Havde jeg været klar over, at vi ville få snevejr, ville en postplacering i den lille slugt sydvest for placeringen eller på udløberen endnu længere mod sydvest nok have været mere fair. Men vejret havde jeg ingen indflydelse på – og en plan B hjælper vel ligesom ikke!
I øvrigt gav posten mange sjove bemærkninger fra løberne. Således kunne en løber berette om, at han efter et stykke tid stoppede op og talte, at der var 13 lys i mørket rundt omkring ham!

Herefter kan regnskabets så gøres op, og fordelt på klubber blev klassevinderne:
OK PAN: 4 vindere.
H20 (Mikkel Holm Nielsen), H21 (René Rokkjær), H40 (Henrik Hinge), H50 (Kent Lodberg)
Horsens OK: 4 vindere.
D12 (Johanne Skouboe), D21 (Greti Pentek), D40 (Rikke Holm Jensen), H14 (Jacob Mikkelsen)
Silkeborg OK: 2 vindere.
D16 (Nanna Lysemose Poulsen), H16 (Andreas Bagger Hagner)
OK Djurs: 2 vindere.
D60 (Ann Dorrit Hansen), H70 (Max Hansen)
OK GORM, Jelling: 1 vinder.
H60 (Poul Erik Buch)
OK SNAB, Vejle: 1 vinder.
D14 (Eva Örnhagen Jørgensen)
Kolding OK: 1 vinder.
D50 (Marianne Lynge Krogh)

Tak til mine hjælpere
Her på falderebet skal der lyde endnu en stor tak til alle mine hjælpere, der har gjort det muligt af gennemføre NightChamp-serien. I uprioriteret rækkefølge er der tale om…
Postudsætterne: Erik Bobach ved løbene i Silkeborg-skovene, således også ved aftenens løb, samt Henrik Markvardsen og Hans Christiansen, der står for løbene, der afvikles i de øvrige skove. Endvidere endnu en tak til Hans Christiansen, der står for at bringe materiel fra Aarhus til Silkeborg, når der løbes i skovene her.
Postindsamlerne, der igen i år består af medlemmer af PANs ungdomsafdeling. Indsamlingen styres af Jeanette Finderup, der sørger for at sætte navne på, så posterne kommer sikkert i hus igen.
Tak til korttegnere (ikke mindst Frank Linde, PAN, der nytegnede hele to af de kort, vi i år brugte til stævnerne) og skovkontakter
Tak til Horsens OK for lån af brikker og andet udstyr
Tak til HNIE for at være med til at give årsafslutningen en hyggelig ramme
Endelig tak til vores to sponsorer, Løberen samt Ledlenser, for de fine præmier.
Sluttelig en stor tak til min familie, mine drenge, der trofast har hjulpet med starten og andet forefaldende arbejde i forbindelse med stævnerne og i øvrigt er kommet med mange input til stævnerne samt min kone Claudia, der derudover har givet mig plads og tid til at sørge for al det praktiske. Hun har dog ved flere lejligheder været med i skovene for at kigge på postplaceringer, så vi har kunnet nyde en tur i naturen sammen i ny og næ.

Og så er det ellers familien Dagsberg/Thomsens tur til at komme ud at løbe…

Vi ses i skoven

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Hansted Skov – 5. afdeling, 2016-17

Endnu en aften med et natløb i NightChamp-serien er nu vel overstået, og vi kan nu så småt se enden på den 13. sæson i serien. Og selv om tallet 13 indikerer uheld, har vi indtil nu været forskånet for disse i denne vinters 6 løb. Banerne til aftenens løb lå færdige allerede inden jul, og de største forhindringer vedr. løbet var at få de sidste skovtilladelser i land samt at finde en fornuftig løsning på trykningen af kortene.
Den første del – skovtilladelserne – lå i hænderne på Henning Hansen, Horsens OK, der desværre så sent som for et par uger siden fik et afslag fra en skovejer, der ejede en smal stribe igennem et område, hvor en del af mine baner gik. Imidlertid havde jeg på fornemmelsen, at der kunne opstå problemer netop her (læs: det har der tidligere været), og jeg havde derfor været forudseende og havde en plan B klar. Så selv om tilladelsen ikke faldt på plads, så fik den ikke den store betydning for baneforløbet – måske snarere tværtimod!
Den anden del – trykningen af kortene – blev aktuel, idet en del af skoven består af en stejl skrænt ned mod Hansted å. Denne skrænt er ikke særlig læselig i målestok 1:10000, mens kortet som sådan omvendt ville blive for stort, hvis det skulle fremstilles i 1:7500. Dette krævede, at vi (læs: Carsten Thyssen, der som altid stod for fremstillingen af kortene) kunne fremstille et brugbart kort for alle baner, når mit ønske om, at formatet skulle være A4 for alle baners vedkommende, skulle honoreres. Det lykkedes, idet vi enedes om, at banerne 5, 6 og 7 skulle fremstilles i 1:7500, mens de sorte baner (bane 1-4) blev lavet i 1:10000. Som altid kan man regne med Carsten.
Tak til både Henning og Carsten for den store hjælp – hver på deres område…

Så blev det endelig vinter
Op til aftenens løb havde vi her i Danmark oplevet noget af et skift i vejret, og de sidste dage havde vejrguderne sendt vinterligt vejr ind over os med sibirisk kulde og sne. Temperaturerne var dykket til lige under frysepunktet, og sneen var faldet blidt – samtidig med at vinden gjorde sit til, at 2-5 frostgrader føltes som tocifrede. Alt i alt noget der gjorde, at det ikke var sjovt at færdes ude. Imidlertid stilnede både blæsten og snefaldet af, og det var derfor en flot, lettere sneklædt skov, der kunne byde løberne velkomne til aftenens løb i helt vindstille vejr. Da jeg fik klarmeldingen fra postudsætterne over middag, hed det sig, at det var en lækker skov, der bød sig til: dejligt derude og kun nogle få centimeter pulversne, der dækkede skovbunden. Flot og næppe noget, der ville genere løberne.
Samtidig kunne mine folk i skoven meddele, at det kneb med rydningen af vejene ned til stævnepladsen, hvilket jeg lige akkurat kunne nå at advisere om på løbets hjemmeside.

Sideløbende med vinterens komme havde arrangørteamet også sit at kæmpe med, idet vi på skift har ligget syge i dagene op til løbet. Jeg selv er således først kommet på højkant i dag, mens min kone stadigvæk måtte tage den sengeliggende derhjemme, så hende måtte vi undvære i skoven.
Faktisk havde jeg selv været så dårlig for blot et døgn siden, at tanken om en aflysning af aftenens løb havde strejfet mig. Det er aldrig sket før – og det skete, som man jo var vidne til, heller ikke her til aften.

Et par ord om aftenens forløb – på godt og ondt
Da tilmeldingsfristen til aftenens arrangement udløb for nogle dage siden, kunne jeg konstatere, at der her til aften ville blive et mærkbart fald i deltagerantallet – sammenlignet med de tidligere løb denne vinter. Dette skyldes nok i høj grad, at en del af vores faste deltagere netop i denne uge har valgt at tage mod syd eller nord for at få brædder under fødderne og derfor naturligvis måtte takke nej til en tur i mørket i en kold, dansk skov. Ligeledes har der på det seneste floreret en del sygdom rundet omkring med influenzalignende symptomer, hvilket nok også kunne holde nogen hjemme.
Omvendt trak det da op i deltagerantallet, at OK SNAB havde valgt at bruge løbet her i Hansted til at afvikle deres årlige klubmesterskab i natorientering, hvilket trak 26 løbere fra Vejle nordpå til løbet – heraf en enkelt uden funktionsdygtig lampe.

I øvrigt var det imponerende, at 121 af de 133 tilmeldte løbere stillede til start, når man tager vejret de seneste dage i betragtning. Men de, der stillede til start, fik en flot skov at se med en hvid skovbund af pulversne og mørke foroven. I øvrigt voldte netop sneen nogle af vores deltagere en del problemer, idet det kunne være meget svært at se stierne for sneen, mens en anden udfordring bestod i at finde det rigtige af de – efterhånden mange spor i sneen – mellem posterne.
Som i sidste uge gav det elektroniske kvitteringssystem os ingen udfordringer; ingen af posterne stod af, og der var vel næppe nogen af deltagerne, der opdagede, at vi på løbsdagen måtte udskifte en defekt post 55 med nummer 76, vel?
På grund af kulden var jeg trukket inden døre bag rattet i min bil, bl.a. for ikke at udfordre pc’en med for megen kulde – den skulle jo gerne holde strøm til sidste løber var i mål, og det gjorde den. Og inden døre i bilen var det trods alt lidt varmere for mig at være med mit endnu ikke helt raske legeme. Klokken lidt over halv ni manglede vi kun 2 løbere i mål, og det var stadigvæk tilfældet, da postindsamlerne begyndte deres arbejde præcis klokken ni, som lovet. Et kvarter senere dukkede de manglende to løbere op, og jeg kunne herefter begive mig mod Horsens for at aflevere det lånte udstyr.

Var det ikke unfair?
Flere steder i skoven stod posterne tæt, og det medførte en række fejlklip, da der sikkert var nogen blandt løberne, der lige glemte at tjekke postnummer. Det gjaldt bl.a. nogle af posterne på den allersidste del af banen, hvor den ene slugt i skyndingen blev forvekslet med den anden. Det var der selvfølgelig nogen stykker, der var ærgerlig over, da de opdagede fejlen (for fleres vedkommende først efter passage af målstregen), men det var nu to andre af posterne i skoven, der åbenbart kostede de fleste bom. Som det ses på kortudsnittet her til højre, lå post 63 og 64 meget tæt på hinanden. På begge poster var definitionen en grøfteende, men pegende i helt forskellige retninger. Her havde mange løbere besøgt begge poster, mens andre kun valgte at løbe til den ene af posterne og ”ukritisk” stemple denne uden at tjekke nummeret, og uden at bemærke det helt forkerte grøfteforløb. Andre blev dog opmærksomme på fejlen, enten ved netop at tjekke nummeret (det skader jo aldrig!), eller ved at betragte grøfteforløbet. I øvrigt var det banerne 1-3 der skulle have post 64, mens post 63 kun skulle besøges af bane 5.
Men som skrevet i instruktionen: husk at tjekke postnumre; posterne står i visse områder tæt!

En status på afgjorte klasser
Her efter 6. løb kan vi konstatere, at knap halvdelen af klasserne er afgjort, og at vi nu kan kåre i alt 7 klassevindere.
Ud over de 4 vindere, der allerede var på plads efter sidste afdeling for en uge siden, kan vi nu tilføje vinderne i følgende 4 klasser: H14 (Jacob Mikkelsen, Horsens OK), H20 (Mikkel Holm Nielsen, OK PAN) samt H60 (Poul Erik Buch, OK GORM). Af de ovennævnte lykkedes det Mikkel at løbe med den samlede sejr uden af stille til start, idet ingen af hans ”farligste” konkurrenter viste tilstrækkelig tænder!
Herefter ser det mest åbent ud i klasserne D14, D50, H16 og H60, hvor der i hver af klasserne er 3 løbere, der bejler til den samlede sejr.

Tak til mine hjælpere, igen, igen
Sluttelig endnu en stor tak til Henrik Markvardsen og Hans Christiansen, der for 5. gang og sidste gang i denne sæson agerede postudsættere. Endvidere en stor tak til min familie (minus min sengeliggende kone), der stod for starten endnu engang. Ligeledes en tak til postindsamlerne fra OK PANs ungdomsafdeling.

Efter en pause i næste uge, hvor jeg tillader mig at holde lidt vinterferie, rykker vi til Silkeborgområdet, hvor Sletten lægger skovbund til vinterens sidste afdeling af NightChamp-serien. Som det var tilfældet for to år siden er stævnepladsen placeret i Hønsehuset ved Knøsgaarden, hvor der skulle være mulighed for at komme inden døre at klæde om, og hvor jeg ligeledes vil være at finde med mit IT-udstyr. Starten ligger ca. 600 meter vest for Knøsgaarden.
Efter løbet vil der igen i år være mulighed for et bad på HNIE (på drengegangen), efterfulgt af kaffe og brød i spisesalen. Her vil der også være præmieoverrækkelse, som varetages af min kone samt mine sønner.

Vi ses i skoven!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Amerika Plantage – 4. afdeling, 2016-17

Så gik de to (vinter)måneder, hvor NightChamp lå stille, og hvor forarbejdet til de tre løb i februar stod på. Allerede før jul havde jeg, da jeg godt var klar over, at der lå en stressende januar måned forude, banerne færdige til vinterens sidste tre afdelinger, og især denne aftens løb tog en del tid. Banelægningen foregik parallelt med, at Frank Linde fik sammenstrikket et nyt kort over plantagen, og med Frank som vejleder og kontrollør synes jeg, at vi fik lavet nogle interessante baner til aftenens aktører. Det oprindelige kort over området – som vi i øvrigt anvendt til en afdeling NightChamp i februar ’12 – var takket være et flot forarbejde af Frank blevet udvidet med to ikke uinteressante, private områder, hvor der hidtil har været forment adgang for o-folket. At det endelige resultat af Franks forarbejde så betød, at kun det ene af disse områder måtte anvendes ved aftenens løb, det er så en anden sag. I øvrigt var især skrænterne ned mod Gjern Å noget vanskeligere at danse med end sidste gang, idet ikke mindst væltede træer og sammenfiltrede brombær visse steder lagde forhindringer ud for løberne. De værste steder var dog forsøgt undgået ved banelægningen.
Med andre ord kom den mørkegrønne farve på kortet til sin ret.

Fin aften til natløb
Da vi sidst havde en afdeling NightChamp i plantagen, valgte en del potentielle deltagere at blive væk, idet plantagen nok ikke virkede så interessant, men allerede dengang fortrød flere deres valg, og det kunne mærkes på aftenens deltagertal, idet der her til aften var godt 40 deltagere flere end i 2012. Således var 134 løbere en tur ude i plantagen med de tilhørende skrænter ned mod Gjern Å. Som for 5 år siden havde vi også her til aften fået lov til at være inden døre i Trollhyttens Infocenter, der i dagtimerne også anvendes af børnehaven. Her var der i læ for vejret mulighed for at jeg kunne stå med mit IT-udstyr, ligesom aftenens deltagere kunne klæde om inden døre. Det var ikke fordi, der var særlig megen plads, men da deltagerne ikke skulle være der alle på én gang, var det da bedre end at stå ude i Vorherres natur og klæde om. (Desværre var der nogle deltagere, der ikke tog løbeskoene af, som jeg ellers havde bedt om – så det betød nogen ekstra rengøring efter sidste mand var draget hjemad. Og hvad værre var, var der også et par deltagere, der brugte pigsko inden døre, hvilket kan koste os en ekstraregning fra ejeren af lokalet)

Fint løbevejr; ikke for varmt, ikke for koldt
En del af aftenens deltagere var også til stede i skoven for 5 år siden – på en aften, hvor det var bidende koldt med temperaturer ned til minus ti grader og sne i skovbunden. Det betød dengang, at mine postindsamlere, Ebbe og René, stadigvæk taler om frosten i kroppen, der ikke engang kunne jages væk i en varm bil med ild i sæderne på vej til Aarhus!
Sådan var det heldigvis ikke i aften! Og selv om kalenderen sagde 2. februar og Kyndelmisse, årets koldeste dag, var der ikke megen kulde at spore på denne aften, hvor termometret sagde nul grader suppleret med en let vind. Det betød, at ingen af aftenens deltagere blev underafkølede ude i terrænet, hvor løbestræk suppleret med kravlen i bakkerne nok skulle holde pulsen oppe og varmen i kroppen.
Kun en enkelt løber – den sidste i mål – var lidt mismodig over vejret, men lige så meget over, at hans lampe gik død, og at han samtidig havde tabt sin brik i mørket. Lidt af en offday!

En aften uden problemer med udstyret
Efter at vi i november måned flere gange havde problemer med postenheder, der periodisk stod af og ikke gav løberne en kvittering for besøget på posten, var vi her til aften forskånet for sådanne problemer. Alt klappede – tro det eller lad være. Det betød, at kun få løbere manglede kvitteringer i deres brikker, og de, der manglede, bar selv skylden og erkendte alle, at de ikke kunne skyde skylden for de(t) manglende klip på hverken banelægger, postudsætter eller udstyret i skoven. Det største problem var i virkeligheden, at to løbere havde glemt at klippe startposten og derfor havde en ekstremt høj løbstid, idet de i dette tilfælde får løbets nultid (kl. 17:00) som starttid. For begges vedkommende kunne jeg dog se et clearingstidspunkt i brikken, og dette tidspunkt fik de så efterfølgende tildelt som starttid. Begge har med andre ord nok en lidt for høj løbstid.

DOFs motto: Let at gå til
Det største problem for mig som arrangør vedrører slet ikke det, der skete i skoven denne torsdag aften, men en episode natten til tirsdag, hvor jeg skulle hente tilmeldingerne til aftenens løb på O-service. Det er vigtigt for at mig at få lagt tilmeldingerne fra O-service over i mit løbsprogram så hurtigt som muligt efter udløbet af tilmeldingsfristen, idet jeg skal bestille kort hos Grafisk Forum i Horsens og nå at hente disse (og det øvrige udstyr til løbet) tirsdag, da jeg alligevel har et ærinde i Horsens denne dag og derfor kan minimere udgifterne til løbet.
Da jeg kobler op til O-service får jeg dog en fejlmelding om, at min browser ikke kan anvendes. Da denne fejlmelding er med stavefejl, og da jeg ikke kan læse noget om dette på DOFs hjemmeside, er min første tanke, at enten min pc eller serveren, hvor O-service ligger, er ramt af en virus, så jeg får travlt med at ”komme væk” fra login-siden igen. Hvad gør man så?
Først næste morgen ser jeg – tilfældigvis – på orientering.dk’s o-snak en mere eller mindre officiel besked om, at Firefox-browseren ikke mere kan anvendes! Hvorfor kan den besked ikke lægges på DOFs egen hjemmeside? I øvrigt er begrundelsen for at lukke ned for Firefox-browseren noget tynd, og – hvis jeg skal tro flere af mine programmørvenner – noget ude af proportion.
Nå, men jeg har så skiftet browser!

En kort status på nogle af stillingerne i de enkelte klasser
Her efter 4. afdeling (og 5. løb inkl. prologen) kunne vi stå i en situation, have den samme løber i en klasse kunne have sikret sig 5 sejre og dermed den endelige sejr.
Dette er ikke tilfældet, men vi kan alligevel nu kåre de første 4 vindere:
I D12 har Johanne Skoubo, Horsens, 4 sejre i 4 starter og kan ikke mere hentes
I D40 har Rikke Holm Jensen ligeledes 4 sejre i 4 starter, og heller ikke hun kan nu indhentes.
I H21 er det igen, igen René Rokkjær, der løber med den samlede sejr. René har sejret i de seneste 3 afdelinger, og han kan derfor allerede nu tage den 8. sejr på stribe i H21.
Endelig er det nu sikkert, at Max Hansen tager den endelige sejr i H70 – også selv om han kom lidt skidt fra løbet her til aften.
Mest åbent ser det ud i H14 og D60, hvor hhv. 8 og 6 forskellige løbere kan løbe med den endelige sejr.

Tak til mine hjælpere
Sluttelig endnu en stor tak til Henrik Markvardsen og Hans Christiansen, der for 4. gang i denne sæson agerede postudsættere. Sammen udgør de to et sammentømret team, som man trygt kan overlade den store opgave at få posterne i skoven til tiden – og placeret på de rigtige steder. At Henrik så i dag måtte kæmpe med en skadet læg og derfor ikke kunne løbe med posterne, det sætter bare opgaven endnu mere i relief. Og som Hans udtalte efter postudsætningen: ”Det kan godt være, at Henrik var skadet og kun kunne gå, men han går godt nok stærkt!” Endvidere en stor tak til min familie, der stod for starten endnu engang – og i visse tilfælde måtte sørge for, at holde enkelte navngivne personer fra at stå og kigge banen igennem før brikken var lagt i startenheden. Men efterhånden ved de jo, hvem de skal holde et vågent øje med! Ligeledes en tak til postindsamlerne fra OK PANs ungdomsafdeling, der ved aftenens indsamling var suppleret af Henrik Jørgensen, der i weekenden skal bruge posterne.

I næste uge rykker vi lidt sydpå til Hansted Skov nord for Horsens, hvor den står på afkortede baner på et helt nyt kort fra efteråret. Som for 3 år siden, da der sidst var NightChamp i skoven, er stævnepladsen ved vandværkssøen i den sydlige ende af skoven.

Vi ses i skoven!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

True Skov – 3. afdeling, 2016-17

Så er det snart juleferie
Så kom vi igennem endnu en november måneds natløb – og endnu engang har vi som team bag løbene overlevet regn, rusk og kuldegrader, mens vi har sørget for at sende løberne af sted på nogle oplevelser i aftenens mørke – og ikke mindst at vente på dem i mål. I år har vejret ikke været med os i samme grad som de foregående år (eller husker jeg forkert?), og det har da også betydet nogle dage på langs i ny og næ som følger af det ”trælse” vejr! Således har jeg selv måttet ty til dynerne i ugens løb, da sidste torsdags kulde og regn åbenbart var for meget for mit kadaver. Så er det da godt, at jeg har været på forkant med afviklingen af etaperne og ikke havde ladet en masse arbejde hobe sig op i dagene forud for aftenens løb.

En aften, hvor duggen faldt hårdt
Ved aftenens løb havde jeg valgt en stævneplads, hvor der var gode parkeringsmuligheder, gode toiletforhold og mulighed for proviantering indenfor i varmen både før og efter løbet, nemlig rastepladsen Blankhøj ved E45 vest for Aarhus. I øvrigt samme plads, som blev anvendt ved langdistanceløbet i samme skov i starten af året. 137 løbere havde fundet vej til rastepladsen og var klar til at begive sig ud i skoven, der ikke fandtes for 25 år siden. Det første træ i skoven blev plantet på den rå mark i 1994, og siden da har træerne vokset sig store, og giver i dag mere indtryk af skov end mark. Et nyt o-løbsområde, som vist overraskede de fleste af deltagerne, og som voldte flere garvede natløbere store problemer, da det flere gange kunne være svært at afgøre, hvor langt man egentlig var kommet på sine stræk mellem posterne; alt så jo ens ud i løb og mørke! Skovbund og stier var mange steder fedtede at løbe på, og da området er gammel lermark, kunne vandet også vanskeligt løbe af, så pytter og mudder kunne ikke undgås – og da slet ikke hvor der var lavninger i terrænet. Det betød bl.a. at løberne ved en (måske to) af posterne ikke kunne undgå at få våde sko.
Efterhånden som aftenen gik, faldt duggen mere og mere hårdt, hvilket flere af løberne ikke kunne undgå at lade falde en bemærkning om i mål. Ikke fordi de blev generet stort af duggen/tågen, men som den lå over landskabet, var den et flot syn ude på ruten.
Også i mål faldt duggen hårdt, og det var især noget, min pc led under. Ustandselig dannedes der kondensvand på både skærm og tastatur, og jeg sad/stod hele aftenen med en frygt for, hvornår mon den ville gå ned som en følge af vand i systemet. Til gengæld frygtede jeg ikke, hvornår den mon blev overophedet. Nå, men pc’en holdt hele aftenen, men jeg tror, at den havde godt af komme hjem i varmen og blive aftørret efter løbet.

Endnu engang problemer med et par poster
Ved sidste uges løb i Gludsted kunne vi undervejs i løbet konstatere, at to af posterne (51 og 61) periodevis ikke gav en kvittering i løberens brik, og i alt 18 løbere kom i mål med manglende klip på en af disse poster. Dette kan man jo ikke leve med i længden, og derfor blev det besluttet, at disse to poster skulle erstattes med nogle andre SI-enheder ved aftenens løb. Som sagt så gjort, og alt skulle hermed være i den skønneste orden. MEN! Igen her til aften var der problemer med netop disse to poster. Og denne gang var fejlen ved posterne da til at få øje på, idet de konsekvent nægtede at fungere. Det betød derfor også, at alle løbere, der havde en af disse poster (64 løbere på post 61 og 18 løbere på post 51), ved indstemplingen stod med manglende klip. Kun bane 3 og bane 5 gik fri, da de som de eneste ikke havde nogen af de to berørte poster.
Det stod hurtigt klart for mig, at de to nævnte poster ikke virkede, og derfor kunne jeg berolige alle berørte løbere med, at de efterfølgende ville blive godkendt, og at deres strabadser i skoven ikke ville være forgæves (også selv om de ikke havde et kontrolklip i kortet). Da jeg ikke omgås OK PANs SportIdent-system til daglig, har jeg heller ikke haft mulighed for at gennemteste, at alt nu også fungerede som det skulle inden posterne blev sat i skoven, og jeg satte min lid til, at reserveenhederne var funktionsdygtige. Så nu står der bare tilbage, internt i klubben, at få fejlen udbedret, så alle poster vil være funktionsdygtige, når vi den 2. februar taget fat på anden halvdel af NightChamp-serien med 4. etape i Gjern Plantage.

Status på stillingerne i de enkelte klasser – nu hvor vi går på juleferie
Nu hvor vi kan gå på julepause, kan vi godt danne os et overblik over, hvordan tendenserne er i de enkelte klasser. I hvilke klasser er der et tydeligt billede, der tegner sig – og hvor ser det mere mudret ud? Lad os derfor se på de klasser, hvor en afgørelse er under opsejling.
I D12 tegner det til, at Johanne Skoubo, Horsens, vil løbe med sejren. Johanne har vundet de tre afdelinger, hun har deltaget i, og hun mangler blot én sejr i de sidste 3 afdelinger for at blive klassevinder.
I D16 har Nanna Poulsen, Silkeborg, og Katinka Kilden, PAN, delt de fire første afdelinger mellem sig med 2 sejre hver. Samlet vinder vil derfor blive den af de to, der klarer sig bedst i februar. Ellers står Rikke Rasmussen, SNAB, klar i kulissen.
I D21 er løbet stort set kørt. Med sejre i de fire første afdelinger, mangler Emma Klingenberg, Faaborg, blot én sejr i en af de sidste tre afdelinger, for alt vinde ”all over”.
I D40 ligger det til Rikke Holm Jensen, der med et ”rimeligt” resultat i to af de tre afdelinger i februar, kan kåres som samlet vinder. Rikke har vundet de 3 afdelinger, hun har deltaget i i november.
I D60 har Pia Gade og Grethe Anæus, begge Viborg, to sejre hver – og også her er det blot et spørgsmål om, hvem af de to, der kommer bedst ud af februars løb.
I H14 ligger den lige til højrebenet for Jakob Mikkelsen, Horsens. Selv om Jakob ikke deltog i True, har han tre sejre i de foregående løb at falde tilbage på, så meget skal gå galt, hvis han ikke tager den samlede klassesejr.
I H16 er løbet stort set kørt. Med sejre i de fire første afdelinger, mangler Andreas Bagger Hagner, Silkeborg, blot én sejr i en af de sidste tre afdelinger, for alt vinde ”all over”.
I H20 tegner det til et opgør mellem Mikkel Holm Nielsen, PAN og Christian Bagger Hagner, Silkeborg, der med to sejre hver er de eneste, der er med i kampen om den endelige sejr i klassen.
I H21 er det igen, igen René Rokkjær, der sætter samtlige konkurrenter på plads, og noget tyder på, at den 8. sejr på stribe i H21 hives i land i løbet af februar.
I H40 har Ebbe Møller Nielsen vundet alle de tre løb, han er deltaget i, så selv om det lige nu ikke rækker til en Top-5 placering i klassen, kunne noget tyde på, at han afgør det hele til sin fordel i februar.
I H50 tyder det på et ualmindelig tæt opgør mellem Kent Lodberg, PAN, Jess Rasmussen, Viborg, og Mogens Hagner, Silkeborg. Disse tre løbere ligger inden for 6 point efter novembers løb.
Også i H60 tyder det på en tæt afgørelse, idet de to løbere, der de seneste år har afgjort klassen mellem sig, Poul Erik Buch, GORM, og Rolf Duedahl, Djurs, på nuværende tidspunkt står helt lige med 384 point hver. Noget tyder også her på en drabelig dyst i februar.
Endelig ser vi et helt nyt navn i spidsen af H70 efter novembers 4 løb, idet Max Hansen, Djurs, med tre sejre i 4 starter indtil nu, har lagt sig solidt i spidsen. Også Max mangler ganske få point for at afgøre det til sin fordel i februar.

Tak til mine hjælpere
Sluttelig endnu en stor tak til Henrik Markvardsen og Hans Christiansen, der sørgede for ikke bare, at posterne kom i skoven, men også stod fair og rigtigt, samt til mine sønner Hjalte og Silas for deres uvurderlige hjælp med afviklingen af starten. Og ligeledes en tak til postindsamlerne fra OK PANs ungdomsafdeling.

Nu står den så på pause indtil 2. februar, hvor turen går til Gjern plantage med stævnecenter ved Danparcs Søhøjlandet – mere følger…
Pausen skal nu bruges til at få pustet lidt ud efter nogle hektiske uger og komme ovenpå igen. Der skal lige arbejdes med de sidste tilladelser, de sidste finpudsninger af banerne og – for Gjerns vedkommende – de sidste justeringer af kortet, hvor Frank Linde er i vælten for at yde et stykke forarbejde, som I – som løbere – kan nyde godt af.
Sluttelig en godt jul til jer alle med håbet om, at vi ses igen den 2. februar i skoven…

Vi ses i skoven!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Gludsted Plantage – 2. afdeling, 2016-17

Endnu et skift i vejret – og efter sidste uges kolde oplevelse i Silkeborg, var vi nu tilbage i det fugtige efterårsvejr. Det havde regnet temmelig meget i dagene op til dette løb, men da vi kørte fra Vejle var der ophold i regnen, og vi var optimistiske; måske var vi som arrangører så heldige, at vi ikke skulle stå i regnvejr og servicere løberne, hvilket jo også var godt nyt for min pc! Men da vi så var fremme ved stævnepladsen kl. 17, stod det igen ned i stænger…
Alligevel var vejrguderne med os her til aften: Kl. 17:45 holdt regnen op, og startpersonalet kunne gå til start uden at blive våde andre steder end om fødderne. Og det holdt faktisk tørt, lige så længe der blev sendt løbere i skoven. De fleste løbere præsterede endda at få en tur i plantagen uden regnen, der først kom tilbage ved halv ni tiden. Alligevel var der så meget grøde i luften, at jeg af hensyn til pc’en valgte at opslå mit stævnekontor inden døre på forsædet af bilen – hvilket ikke var sær-lig komfortabelt eller bekvemt.

En våd oplevelse for fødderne
Gennem dagen havde jeg flere gange kommunikeret med mine postudsættere, og midt på eftermiddagen kunne den ene, Henrik Markvardsen, melde: ”Så er alt ude! Det bliver de våde fødders nat! Fik det nordøstlige hjørne af skoven i solskin, så ikke er øje tørt herfra, der er lækkert derude.”
At det var et lækkert terræn, kunne han i høj grad have ret i, og det blev da ikke mindre lækkert af, at vi havde fået tilladelse til at bruge et privat område i det nordøstlige hjørne af plantagen; et diffust område uden stier og andre lineære ledelinjer, men med vekslende bevoksning, småkuperet og en del moser, der nok var lidt mere vandrige, end jeg havde forestillet mig, da jeg lavede banerne i september måned. Og især en af disse moser, langs hegnet mellem det private område og statssko-ven, voldte af flere grunde mange af løberne problemer, og jeg skal da her beklage, at flere løbere havde en dårlig oplevelse ved passage af netop denne mose, der lå midt på et logisk vejvalg mellem to poster. Nogle valgte at gå udenom – langt udenom – mens andre tog turen gennem is og vand og blev våde til langt op på lårene og i visse tilfælde blev skåret til blods af isen. Der har efterfølgende været talt og skrevet meget om passagen af mosen, der sikkert vil gå over i NightChamp-historien.
Til mit forsvar – selv om det ikke hjælper meget lige nu, så var strækket over mosen helt bevidst. I september, der jeg lavede forarbejdet med banerne ude i plantagen var mosen noget mindre, og da jeg dengang løb over mosen, gik vandet mig kun til lidt over anklerne. Og da jeg rekognoscerede sidste gang i terrænet søndag eftermiddag var det frostvejr, og isen over mosen kunne sagtens bære min vægt. Altså havde jeg ingen betænkeligheder.

Skønne spildte kræfter…
Da jeg allerede i marts måned lavede planen for denne sæson af NightChamp, var Gludsted Plantage slet ikke på listen over skove, der skulle anvendes. I stedet havde jeg udpeget Boller Nederskov syd for Horsens Fjord som løbsterræn, da jeg havde fået at vide, at der dels var et helt nyt kort på vej over skoven og dels at jeg kunne få en løbstilladelse til en del af skoven, som tidligere har været lukket for o-løb. Altså ville skoven være oplagt til en NightChamp-etape. Jeg var i skoven flere gange, lavede banerne, tjekkede postplaceringerne, og var i det hele taget så langt, at jeg blot ventede på det nye kort for at kunne foretage de sidste tilrettelser. Så kom meldingen om, at kortet ikke ville blive færdigt, og herefter mine spekulationer: Kunne jeg bruge et (visse steder meget upræcist) kort fra 2010, hvilket ville være meget imod mine ambitioner med løbet, eller skulle jeg finde en anden skov og lade Boller Nederskov ligge til næste år?
Måske hældte jeg mest til den første løsning, men så kom hjælpen fra Hanning Hansen og Mads Mikkelsen, Horsens OK. Mads skulle være stævneleder ved et Natuglearrangement i marts måned i Gludsted, men valgte at flytte sit løb til Palsgaard, så jeg kunne ”få” Gludsted. Stor tak til de to ovennævnte, der ”reddede” denne NightChamp-afdeling. Men flytningen af løbsområde betød også et stort ekstraarbejde for mig: nye aftaler skulle træffes med skovens folk og militæret, nye baner skulle designes efter flere besøg i skoven, og i det hele taget skulle meget falde på plads.
Men det lykkedes da i det store hele…

Om afviklingen af dagens løb er der – ud over den omtalte mosepassage, der gav våde og forfrosne løbere i mål – mest at berette at der igen var lidt problemer med et par poster (51 og 61). Alle, der har kunnet bevise, at de har været ved posterne, er efterfølgende blevet godkendt! Aftenen er hermed reddet for 13 løbere.
Endvidere har jeg registreret en løber som godkendt i mål, som efterfølgende står som ”ikke indlæst” i IT-systemet. Jeg har kommunikeret en del med berørte løber, og der er ingen bad feelings fra hans side! Han havde alligevel bommet så meget…
Endelig måtte jeg som sagt – grundet fugten i luften – trække ind i min bil og indrette stævnekontor her. Det betød manglende plads, og da jeg skulle skifte papir på stræktidsprinteren, tabte jeg det hele på gulvet og kunne ikke lige overskue at få det fikset i strømmen af løbere i mål. Derfor ingen stræktider til de sidste, og de måtte nøjes med deres tid og vente med at se stræktiderne på nettet senere på aftenen. Beklager, men hellere den løsning end at en række forfrosne og våde løbere skulle stå og vente på at jeg fik mig nusset færdig med min printer.

Og hvordan går det så i de enkelte klasser?
Nu hvor næsten halvdelen af serien er i mål, kan vi så småt godt se lidt på tendenserne i de enkelte klasser. Således er der 4 klasser, hvor en løber har gjort rent bord og sejret i alle de første 3 afdelinger. I D21 (Emma Klingenberg), D40 (Rikke Holm Jensen), H14 (Jakob Mikkelsen) og H16 (Andreas Bagger Hagner) er dette således tilfældet.
I 6 klasser har der været forskellige vindere i hvert løb (D14, D20, D50, H21, H50 og H60), mens der i de to yngste klasser (D12 og H12) ikke har været nogen løbere, der har deltaget i alle de tre afviklede afdelinger.

Tak til mine hjælpere
Sluttelig endnu en stor tak til Henrik Markvardsen og Hans Christiansen, der sørgede for ikke bare, at posterne kom i skoven, men også stod fair og rigtigt, samt til mine sønner Hjalte og Silas (og dennes kæreste, Karoline) og min kone Claudia for deres uvurderlige hjælp med afviklingen af starten. Og ligeledes en tak til postindsamlerne fra OK PANs ungdomsafdeling.
Endelig en speciel tak til Mads Mikkelsen for at flytte sit løb, så vi kunne få tilladelsen til løbet, samt til Hans Jørgen Vad for at sætte bukkene i skoven, så vi kunne beskytte fårehegnet i den nordvestlige del af kortet.

Næste uges afdeling af serien – den sidste inden julepausen – finder sted i et helt andet terræn, nemlig True Skov, der ligger mellem Bilka i Aarhus og motorvej E45. True skov er et rimelig nyt terræn med nyplantet skov, så her bliver udfordringerne af helt anden karakter – og der loves i hvert fald ikke så våde fødder som her til aften. True skov er ny i NightChamp-sammenhæng og kun anvendt til et langdistanceløb i starten af 2016. Kortet er i øvrigt helt nyt, da Frank Linde har rekognosceret og tegnet det i oktober måned i år.
Stævnepladsen er rastepladsen Blankhøj, der kun kan nås fra E45, nordgående spor.

Vi ses i skoven!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Silkeborg Vesterskov – 1. afdeling, 2016-17

Brrrr… Det blev en kold novemberaften, da vi i Silkeborg med udgangspunkt i Søbadeanstalten ved Almind Sø skulle afvikle den første ”rigtige” etape af vinterens NightChamp-serie. Efter en dejlig behagelig start i sidste uge, hvor jeg kunne sidde inden døre på Silistria i noget, der lignede varme, var det her til aften blevet hverdag for arrangørteamet, da hele teamet var rykket udendørs. Godt nok befandt mit startpersonale sig udenfor i Marselisborg for en uge siden, men det var dengang under helt andre temperaturforhold med ca. 5 plusgrader. Denne gang havde termometret sneget sig under nul og det sted, jeg havde fundet til starten, var noget mere udsat for vejr og vind, så det var nogle forfrosne ”unger”, der kunne sætte sig i bilen efter sidste start og køre sydpå mod varmen i Vejle. Jeg selv stod noget mere beskyttet i herreomklædningen ved Søbadet, så selv om det var koldt – især efter nogle dage, hvor nattemperaturerne havde været nede og vende på minus 10 grader – og selv om sneen lå stort set overalt i området, var det da ”til at holde ud”. Jeg tror i øvrigt ikke, at løberne lagde mærke til kulden i samme grad som vi arrangører, for så snart man kom i bevægelse, var det egentlig behageligt nok at løbe – kunne jeg forstå på løbernes reaktioner i mål.

Hele optakten til aftenens løb blev i øvrigt noget hektisk for mig, da jeg i skyndingen lige havde glemt, at jeg hele dagen var ude af huset med elever til et arrangement, der krævede min opmærksomhed – hele tiden! Og da jeg samtidig var i en noget ophedet maildebat om ret og rimelighed i undervisningen med en journalistelev på et større dansk dagblad, blev min tid lidt presset, og først da vi lidt over fem om eftermiddagen var nået frem til Silkeborg gik det op for mig, at jeg egentlig slet ikke har spist hele dagen. Altså ud at købe en salat, så aftenens strabadser kunne udholdes. I øvrigt slog det mig, at der stadigvæk kl. halv seks ikke var dukket en eneste af aftenens deltagere op, ligesom jeg heller ikke havde set noget til min trofaste hjælper og postudsætter i Silkeborgområdet, Erik Bobach. Altså ingen deltagere og ingen melding om, at alt var ok! Nå, men det løste sig jo. Erik meldte klar, og deltagerne kom som bekendt, så aftenens løb kunne afvikles efter planen. I alt var der 164 løbere tilmeldt, men af disse valgte ikke mindre end 23 at blive hjemme, hvilket er en noget større procentdel, end vi ellers er vant til ved NightChamp. Lad os tilskrive vejret de mange ikke-startende løbere… Og lad os konstatere, at løbet med 23 ikke-startende løbere satte en negativ rekord for NightChamp.
Som en ekstra lille bonusinfo kan jeg oplyse, at aftenens løb var sat op til trykning af Steen Frandsen, der tog sig tid til denne opgave på trods af, at han ellers er travlt beskæftiget med at tegne kort på Sjælland! Det betød endnu engang tydelige kort i noget nær den bedste kvalitet, vi kan tilbyde i Danmark.

Set fra min plads i omklædningsrummet ved Almind Sø forløb aftenens løb stort set optimalt. Ingen poster der svigtede, ingen uheld blandt løberne, ingen problemer med IT-systemet og ingen poster, der stod forkert. Det var i det hele taget ikke nemt at finde noget at besvære sig over, og allerede 20:46 var sidste løber i mål, og jeg kunne forlade stævnepladsen og overlade skoven til de 4 post-indsamlere fra PANs ungdomsafdeling. Det betød ligeledes, at jeg et par timer senere kunne have resultater, kort mm på nettet.
Og som noget nyt i år har jeg også lagt banerne op i Livelox, så løberne har mulighed for at lægge deres GPS-spor op og sammenligne deres løb med andre deltagere på samme bane. En stor tak til Jens Liengaard fra SNAB, der har hjulpet med denne service.

Efter blot to løb afviklet skal jeg nok holde mig fra forudsigelser om favoritter til den samlede sejr i år, ligesom jeg vil vente til efter næste afdeling i næste uge i Gludsted, inden jeg begynder at kommentere på tendenser i resultaterne. Imidlertid er det tegn på, at deltagerantallet i år vil blive lidt mindre end de to foregående sæsoner, uden at jeg dog kan finde nogen forklaring på dette. Med 139 og 141 startende løbere i de første to løb har der samlet set været 58 færre starter end sidste år, på samme tidspunkt. Men lad os nu se tiden an; tallene kan jo forandre sig.

Tak til mine hjælpere
Sluttelig endnu en stor tak til Erik Bobach, der fungerede som banekontrol samt postudsætter, der sørgede for at alle posterne stod fair og rigtigt, samt til mine sønner Hjalte og Silas (og dennes kæreste, Karoline) og min kone Claudia for deres uvurderlige hjælp med afviklingen af starten. Og ligeledes en tak til postindsamlerne fra OK PANs ungdomsafdeling.

Næste uges afdeling af serien finder sted i Gludsted Plantage, hvor der også blev afviklet en etape i 2014. Oprindelig skulle denne etape have været afviklet i Boller Nederskov umiddelbart syd for Horsens Fjord, men da der har været problemer med rekognosceringen og rentegningen af et nyt kort over skoven (det gamle kort er fra 2010), må vi vente til næste år til at afvikle en afdeling i denne skov. I stedet bliver det som sagt Gludsted, der står for skud, hvilket heller ikke er et ringe terræn, især ikke da vi har fået tilladelse til at løbe i en privat parcel, kendetegnet ved diffust terræn uden stier eller andre tydelige ledelinjer. Og hvem husker ikke sidste gang, vi brugte plantagen, hvor mange bommede rundt i en fåreindhegning?

Vi ses i skoven!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Marselisborg Nord – Prologen, 2016-17

Så er vi i gang igen…
Så er vi igen gået over til vintertid, og det betyder samtidig, at det er blevet tid til endnu engang NightChamp i det midtøstjyske område. Forberedelserne har været i gang i temmelig lang tid – ja, faktisk var jeg allerede i foråret ude for at få de første aftaler på plads, hvad angår skovtilladelser, revision af valgte løbsterræner samt aftaler med de hjælpere, der er så nødvendige for gennemførslen af løbene, men som I som løbere ikke rigtig ser. Ligeledes har jeg været tidligt i gang med banelægningen og har rekognosceret i skovene med henblik på at finde gode vejvalg, gode postplaceringer og i det hele taget være lidt på forkant med planlægningen. Som bekendt er jeg jo lærer, og med omlægningen af vores arbejdstider for et par år siden, er det ikke altid lige let at tage et smut i skoven efter arbejdstid – her må man planlægge skovbesøg lidt mere struktureret end tidligere.
Men takket været hjælpere – i denne omgang Henrik Markvardsen, der er trådt til som både banekontrol og postudsætter, Kell Sønnichsen, der har stået for en rekognoscering og nytegning af flere områder af aftenens løbsterræn, Flemming Nørgaard, der har stået for opsætningen af kortet samt PANs ungdomsafdeling, der stod for indsamlingen af posterne – har arbejdet med løbet været overkommeligt for mig. Så stor tak til ovennævnte personer.

Ovennævnte store hjælp har været af vital betydning for mig, da jeg igen i år havde valgt at holde forlænget efterårsferie – denne gang på Madagaskar, og først var tilbage under danske himmelstrøg søndag aften – altså bare 4 dage før prologen. Så sideløbende med de sidste forberedelser til aftenens løb skulle jeg kæmpe med et fyldt skrivebord på min arbejdsplads, der blot ventede på, at jeg igen kunne tage fra. Af samme grund havde jeg i år været endog meget tidligt ude med at træffe aftaler og ikke mindst at få banerne til de først 4 løb her i november gjort færdige. Og en del af forberedelserne i aftenens løb kunne først klares, når jeg kendte deltagertallet, så der har været nok at se til de seneste dage.

Denne sæson afvikles NightChamp for 13. gang, og der er da tegn på, at serien stadigvæk kan trække løbere af huse og ud at løbe i skoven, der efterhånden bærer spor af efteråret! Torsdag aften var der således tilmeldt 150 løbere, hvoraf kun 11 valgte at blive hjemme fra turen i Marselisborg, der – sædvanen tro, når der er tale om prologen – blev afviklet med udgangspunkt i OK PANs klubhus, Silistria. Der var lidt grøde i luften, men ikke noget, der virkelig kunne genere løberne, og med en temperatur på 5-6 grader, var der egentlig tale om fint løbevejr. Og efter løbet kunne PANs ungdomsafdeling byde på varm mad – lasagne med tilbehør – til de løbere, der havde lyst til dette, efter en tur i badet. At der så blev tale om noget af et tilløbsstykke, så der ikke blev mad til alle, ja, det kan vel bare tilskrives kokkene. Og så har jeg lige lovet at beklage, at der var en del løbere, der måtte gå tomhændet fra bordet med lasagnen og råkostsalaten…

Flot fremmøde
NightChamp er kendt som et stævne, hvor man roligt kan sende nybegyndere, børn og unge uerfarne løbere i skoven, så de kan få erfaringer i nattens mørke. Først og fremmest får jeg mange positive tilbagemeldinger om banernes sværhedsgrad og længde, men derudover er der mange løbere i skoven på et ret begrænset område, så man kan næsten altid se lys et eller andet sted i mørket, og man føler sig aldrig alene. Jeg er naturligvis glad for de mange positive kommentarer, jeg får på kvaliteten af banerne, og selv om det er meget tidskrævende at lave løb uge efter uge, hvor kvaliteten (helst) skal være i top, og selv om jeg næsten hvert år truer med, at ”det var så den sidste gang, jeg ville bruge så megen tid på at arrangere natløb”, så er jeg alligevel blevet klogere, når jeg har sundet mig lidt og vinterens strabadser er kommet lidt på afstand. Og det flotte fremmøde viser vel bare, at der er behov for et NightChamp? Og så tak for de mange positive kommentarer, både før og efter løbet. Det er altid rart at tale med mennesker, der har haft en god oplevelse ude i skoven, og ligeså rart, at det ikke er banelæggerens fejl, når noget går galt!
En enkelt ting må jeg dog tage på arrangørkappen: En enkelt post ude på banen – post 52 – var tilsyneladende periodisk ude af drift. Dette viste sig bare ikke at være tilfældet, for da vi prøvede at komme til bunds i sagen, viste sig, at det kun var SI-brikker af typen 9, 10 og 11, der drillede. Teorien går på, at post 52 måske står lidt lavt i spændingen, og da netop de ovennævnte brikker kræver lidt ekstra spænding end de ælder SI-brikker, ja, så kvitterer enheden ikke et brikbesøg. Hvorom alt er: post 52 er erstattet af en anden post i næste uge; og så burde problemet være løst.
Og til info: alle løbere med manglende kvittering på post 52 er efterfølgende godkendt!

Sædvanen tro var der med de mange deltagere også i år indikeret en skarp konkurrence i flere af klasserne, og mange gode natløbere, herunder flere både nuværende og tidligere landsholdsløbere, var på startlisten. Endvidere anvendte TVO, Team Vejle Orientering, løbene som en del af deres træningsserie.
Da klokken slog et kvarter i 21 havde vi alle løbere i mål, så postindsamlerne kunne komme i skoven og efterfølgende komme tidligt hjem!

Tak til mine hjælpere
Sluttelig endnu en stor tak til Henrik Markvardsen, der fungerede som banekontrol samt postudsætter, der sørgede for at alle posterne stod fair og rigtigt, samt til mine sønner Hjalte og Silas (og dennes kæreste, Karoline) og min kone Claudia for deres uvurderlige hjælp med afviklingen af starten. Og ligeledes en tak til postindsamlerne fra OK PANs ungdomsafdeling.

Næste uges afdeling af serien finder sted i Silkeborg Vesterskov med stævneplads ved Søbadet, beliggende ved vej 52, Horsensvej.

Vi ses i skoven!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Silva-blokken til teamet bag NightChamp

Lørdag d. 5. marts holdt DOF sit årlige repræsentantskabsmøde, hvilket i år foregik i Idrættens Hus i Brøndby, og på programmet stod bla. uddelingen af diverse æresbevisninger og udmærkelser. Blandt disse er Silva-blokken, der er en hædersbevisning, der gives til en leder eller en gruppe, der har gjort noget særligt for sporten. Silva-blokken uddeles hvert år, og det er kredsene, der på skift uddeler og begrunder prisen. I år var det Nordkredsens tur, og her havde man valgt at pege på teamet bag NightChamp-serien, familien Dagsberg/Thomsen fra OK PAN/Horsens OK. I 12 år har de samme mennesker stået bag denne serie af natløb i Horsens-Silkeborg-Århus-området, og serien er i denne tid bare vokset og vokset, således at der i denne vinter var i gennemsnit 150 løbere til start hver aften, familien kaldte til løb. Nordkredsens formand, Claus Poulsen, holdt en fin tale – og vi kan bare sige tak for de fine ord. I øvrigt gik det op for os ved mødet, at mange o-løbere, der bor “for langt væk til at kunne deltage”, faktisk følger løbene på nettet med interesse.
Fra arrangørside vil vi gerne sprede blomsterne videre til vores bagland af praktiske hjælpere, der er med til at gøre serien mulig. Ingen nævnt, ingen glemt.
(Og så blev vi nok lige presset til at stille op til endnu en sæson…)
Billedet leveret af forbundets konsulent, Gert Nielsen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar