Foromtale af etaperne 4-6 i februar måned

I disse dage, hvor julen står for døren og november måneds 4 NigthChamp-etaper er overstået, er det tid til at se lidt fremad mod de sidste 3 løb, der foregår i februar.
Vi kan byde på tre løb, der er specielle på hver deres måde.
Først går det løs i et jomfrueligt terræn, Store Lyngdal, mellem Sorring og Holmstol. Her har vi fået lov til at lave den første etape i det nye år, den 6.2.20. Skoven er privat og kun været anvendt til orienteringsløb en enkelt gang, nemlig til OK Pans klubmesterskab i foråret 2019. Der er tale om et – navnet til trods – meget lille skovområde, der er kendetegnet ved et noget usammenhængende stibillede i et meget kuperet terræn; en skræntskov, der omgiver et blødt moseområde i midten. Målestok: 1:5000. Afkortede baner. Der er mulighed for omklædning før og efter løbet i en (ikke opvarmet) lade i skoven, lige som der kan købes lidt varm fast og flydende føde efter anstrengelserne i bakkerne.
Efter en pause i uge 7 fortsætter vi i Åbjergskoven syd for Bygholm sø i Horsens. Dette er samtidig NightChamp-løb nr. 100, og devisen for løbet bliver derfor “back to basic”. Det betyder, at prisen for at deltage bliver som i 2005, da den første etape af NightChamp afvikledes i samme skov: 20 kr. for seniorløbere, mens det er gratis for ungdomsløbere at deltage. Dette kan vi tilbyde, idet kortene denne aften er sponsoreret af Grafisk Forum, Horsens. Før/efter løbet er der igen mulighed for omklædning inden døre, nemlig i Horsens OKs klubhus, hvor der samtidig er toiletter og mulighed for bad. I klubhuset er der ligeledes stævnecenter. Denne jubilæumsaften bliver der mulighed for at købe mad efter løbet – bestilling af maden sker samtidig med tilmeldingen på O-Service.
Vinterens sidste etape afvikles – sædvanen tro – i bakkerne omkring Silkeborg, dog i år lidt sydligere end ellers. Vi har således lånt Sukkertoppen til at runde vinteren af. Udgangspunktet for løbet bliver laden ved P-pladsen ved Klostermølle, så igen kan man stå i læ for en eventuel regn. På Sukkertoppen venter der deltagerne en lettere afkortet tur i de voldsomme og visse steder diffuse bakker. På grund af en aftale med Hedeselskabet, der ejer en stor del af Sukkertoppen, betales en overpris på 10 kr. pr. startende løber til ejerne af skoven. Dette gælder alle, ung som gammel.
Efter strabadserne i skoven kan turen eventuelt gå til Himmelbjergegnens Natur- og IdrætsEfterskole (HNIE) til afslutning med kaffe og brød i kantinen samt præmieoverrækkelse til klassevinderne. Som sidste år – og af hensyn til køkkenet på HNIE – er det nødvendigt med en tilmelding til kaffebordet via O-Service.
Kaffebordet er gratis, idet det er NightChamp, der betaler gildet!
Vi glæder os til at se jer i februar!
Indbydelse 2019-20: PDF
Oversigt over løbsområderne: PDF

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Silkeborg Vesterskov – 3. afdeling, 2019-20

Med afvikling af aftenens løb er vi nu kommet i mål med efterårets 4 NightChamp etaper. De tre af etaperne er blevet afviklet i typiske, østjyske terræner, mens sidste uges løb blev afviklet i et helt nyt område, hvor det var leret, nybeplantet jord, der stod på menuen. Med andre ord: tre etaper i øst- og midtjyske bakker, hvor det var teknikken og kortforståelsen, der var det væsentligste, mens der ved etapen i sidste uge var lagt op til hurtig kortlæsning, rap orientering og fysisk styrke – i jomfrueligt terræn.
Som det har været tilfældet hvert eneste år, har der også i denne november været udfordringer for arrangørteamet – ikke mindst har omlægningen fra løbsprogrammet OE2003 til MeOS denne gang givet nogle dage og aftener med sved på panden. Ny software = nye måder at gøre tingene på, og selv om MeOS er et nemt og intuitivt program at arbejde med, så har jeg været udfordret af, at programmet også har sine begrænsninger. Ydermere har der været nogle udfordringer i samspillet mellem min pc og løbsprogrammet, så programmet flere gange er gået ned eller har haft problemer med at kommunikere med databasen. Efterfølgende har jeg ræsonneret, at min gode gamle løbs-pc tilsyneladende synger på sidste vers.
Tilbage står der så, at vi kan se tilbage på en november måned med flest starter i NightChamps historie, nemlig med 632 startende løbere fordelt over månedens 4 løb, og denne sæson kunne måske ende med at blive husket for flest antal starter fordelt over hele sæsonen; deltagerrekorden fra 2015-16 med i alt 1042 starter kunne godt se ud til at stå for fald.

Lidt om aftenens etape
På denne sidste NightChamp-aften i november var vi på arrangørsiden ramt af afbud fra min kære kone, der desværre var et smut forbi sygehuset og derfor ikke kunne  stå i starten, som hun ellers har gjort i en række år. Heldigvis bød en god bekendt, Lars Klode fra Herning OK, sig til, og han overtog en del af Claudias arbejde, indtil aftenens annoncerede startpersonale, Silas Thomsen og Thor Nørskov, kunne være fremme. En stor tak til Lars for at springe til, da det kneb allermest.
November måned har også i år været temmelig varm, og ved aftenens etape var vi således begunstiget af en temperatur på 8-9 plusgrader, hvilket må siges at være fint løbevejr, årstiden taget i betragtning. Og selv om dette efterår har været det vådeste i mands minde med næsten ustandselig regn, dagen lang, har vi netop de 4 aftener, hvor vi har afviklet NightChamp, været tilsmilet af vejrguderne, der havde sørget for tørvejr til løbene.
Ved aftenens etape har jeg tilmed kunnet stå med det følsomme, elektroniske udstyr i tørvejr i Søbadets herreomklædning, hvor deltagerne i øvrigt kunne klæde om før og efter løbet i beskyttende omgivelser.
Som det vel altid er tilfældet i eftersnakken efter et orienteringsløb, var der også i aften blandt deltagerne en vis uenighed om kvaliteten af banerne, denne gang spændende fra “meget dårlig udnyttelse af en ellers god skov med for mange oplagte udenomsvejvalg” til “lækre baner, hvor det var svært at overskue, hvad der var det optimale at gøre” og “god bane med krævende langstræk, hvor der skulle løbes rigtig stærkt, og hvor man fejler, fordi man ikke formår at få farten ned igen”. Ja, sådan er vi jo så forskellige…
Erik Bobach fra Silkeborg OK havde sørget for, at posterne var i skoven og placeret i overensstemmelse med kortet. Tak til Erik for dette meget vigtige arbejde! (I øvrigt er det altid Erik, der står for denne opgave, når vi afvikler etaper i Silkeborg).
Klokken 20:55 stemplede sidste løber ind i mål, og de 4 postindsamlere kunne begynde deres arbejde, mens jeg kunne køre tilbage til Aarhus for at foretage de nødvendige rettelser, før resultatlisterne kunne offentliggøres. På grund af flere uheldige omstændigheder (se herunder) var resultatlisterne først på nettet ca. kl. 23, som jo er noget senere end ellers…

Beklagelige fejl på banerne 2 og 5 – banelæggeren undskylder…
Da jeg kørte mod skoven, var jeg mere eller mindre overbevist om, at det blev en let og ukompliceret aften. Godt nok var der mange tilmeldte deltagere, men jeg vidste, at jeg kunne forlade mig på mit startpersonale, kortets og banernes kvalitet og en fair skov.
Banerne var sat op af Steen Frandsen, kortet var georefereret af Flemming Nørgaard, og posterne sat i skoven af Erik Bobach, så det var dygtige folk, jeg havde som hjælpere. Alt lå til et vellykket arrangement, men jeg havde ikke taget misteltenen – i dette tilfælde mig selv – i ed. Mens alle andre havde udført et fortrinligt arbejde, havde jeg kikset med et par dumme og utilgivelige fejl, viste det sig i løbet af aftenen.
Da de første løbere på bane 5 kom i mål, var de alle disket, idet de manglede 5 poster; de samme 5 poster for alle løbere. Og ingen forstod, at de var disket, for de havde været ved posterne, var de enige om. Samtidig beklagede flere af løberne sig over, at de løse postdefinitioner ikke passede overens med de definitioner, der var trykt på kortet. Og da dette billede fortsatte aftenen igennem, blev jeg usikker på, om fejlen mon ikke skulle ligge hos mig, i mit forarbejde.
Da jeg hernæst efterrationaliserede, hvordan denne bane var blevet til, kom jeg i tanker om, at netop bane 5 var blevet ændret i baneforløbet i weekenden op til løbet, EFTER at banerne var sendt til Steen til opsætning, men FØR postbeskrivelserne var sendt til Carsten Thyssen til tryk, og ligeledes INDEN Condesfilen var lagt ind i løbsprogrammet. Løbsprogrammet forventede altså den nye udgave af banen, lige som de løse postbeskrivelser viste den nye udgave, mens det trykte kort viste den oprindelige udgave. Dette er naturligvis en stor fejl fra min side, og det er noget tankeløst, at jeg foretog den omtalte ændring så sent i processen. Det viste sig senere, at fejlen også slog igennem i O-Track, så også her måtte løbet slettes og oprettes på ny, så alt i alt kostede fejlen mig en del ekstra, manuelt arbejde…

Også på bane 2 havde jeg begået en fejl – hvilket jeg først blev opmærksom på, da en løber spørger, om det er korrekt, at banen er 7,7 km, hvilket der stod i instruktionen. Mit svar var, at det naturligvis ikke var korrekt; den var 6,7 km, som det var min intention, at den skulle være. Det viste sig dog, at løberen ikke havde læst forkert, og at jeg virkelig var kommet til at lave banen en kilometer for lang, hvilket jeg slet ikke havde fanget i en ellers omfattende kontrol af banerne. En dum fejl, som de fleste dog heldigvis tog med et smil. “Så fik man jo bare lidt ekstra træning,” som en deltager bemærkede det.
Men det var naturligvis ikke meningen i en i forvejen fysisk krævende skov!

Tak til mine hjælpere
Sluttelig endnu en stor tak til Erik Bobach for gennemgang af postplaceringerne “on location” samt med postudsætningen umiddelbart før løbet. Også tak til Hans Christiansen, der bragte posterne til Silkeborg. Endvidere tak til Lars Klode, der kunne springe til i nødens stund, indtil mine to startfolk, Silas og Thor Nørskov kunne være fremme efter timer på motorvejen. Og naturligvis tak til de to drenge for deres uvurderlige hjælp med afviklingen af starten.
Endelig en stor tak til postindsamlerne fra OK PANs ungdomsafdeling.

Nu tager vi så lige en pause fra NightChamp-serien indtil februar, hvor vi vender frygteligt tilbage med tre nye terræner. Den 6.2.20 lægger vi ud i den jomfruelige og private Store Lyngdal – en lille skov stort set uden stier, hvor der skal løbes på 1:5000, og hvor folk nok skal få deres sag for på baner, der er forkortet ca. 25 %.
D. 20.2.20 løbes i Åbjergskoven ved Horsens, hvor NightChamp-serien startede for 100 løb siden. Dette er med andre ord et jubilæumsløb, hvor vi kan være inden for i Horsens OKs klubhus – lige som der efter løbet sluttes af med varm mad for de, der måtte ønske det. Og startafgiften vil denne aften, takket været sponsorerede kort fra Grafisk Forum i Horsens, være som for 100 løb siden: 20 kr. for seniorer, mens juniorer kan løbe gratis.
Finalen foregår på Sukkertoppen d. 27.2.20.

Vi ses i skoven!

Udgivet i Stævneberetning | Skriv en kommentar

Anebjerg Skov – 2. afdeling, 2019-20

Så kom vi til den første af årets afdelinger, der skulle afvikles i jomfrueligt terræn.
Forhistorien er den, at jeg allerede sidste eftersommer snakkede med Flemming Nørgaard om muligheden for at anvende nogle ikke så kendte terræner til NightChamp, og som resultat af denne snak dukkede muligheden for at anvende Anebjerg Skov op. Skoven er et ret nyt skovrejsningsprojekt mellem Skanderborg og Stilling – et projekt, der til stadighed udvikles og udvides. I skrivende stund har vi således fået fremstillet et kort over et område, hvor træerne nu er så høje, at man godt kan komme i tvivl om, hvad der er det optimale vejvalg, hvilket jeg forsøgte at anvende i banelægningen. Om det så er lykkedes, ja, det vil jeg lade være op til deltagerne at vurdere.
Jeg har aldrig selv løbet orienteringsløb i terrænet, så der er fra min side blevet brugt en del krudt på vandreture på kryds og tværs for at udspekulere og konstruere baner, hvor den spæde skovs muligheder blev anvendt på bedste vis… Samtidig har jeg haft Hans Christiansen ind over som banekontrol (Hans bor på kortet), ligesom Kent Lodberg har optimeret kortet med de sidste rettelser så sent som i sidste uge. Området blev oprindelig tegnet som en del at et større orienteringskort over Skanderborg Nord.

Lidt om aftenens etape
Da jeg valgte, at aftenens etape skulle afvikles i Anebjerg, var jeg også velvidende om, at den største del af løberne næppe ville føle sig overudfordret på det o-tekniske plan. Skoven blev først og fremmest valgt ud fra præmissen om, at de fleste nok ville syntes, at det altid er sjovt at komme ud og løbe i jomfrueligt terræn. Og selv om skoven næppe var så teknisk udfordrende, så var der vist muligheder for de løbestærke på de lidt forlængede baner. Det mest regnfulde efterår nogensinde i den tid, man har ført statistik over Danmarks vejr og klima, havde ydermere gjort skoven noget tung at løbe i. De mest almindelige ord og bemærkninger i mål var – ikke overraskende – våd, blød, tung, leret, pløret og fysisk krævende, og det var i hvert fald ikke nogen fordel at starte sidst, hvor stier og traceer var godt løbet op.
De fleste tog de fysiske udfordringer med godt humør og bemærkede, at Anebjerg skov var noget anderledes at løbe i end Marselisborg!!! Og ja, som flere bemærkede, så lagde banerne nok i nogen grad op til anvendelse af natsprintteknik med meget kortkontakt og fokus på vejvalg – på grundlag af hurtige beslutninger. Og de løbere, der mistede fokus et øjeblik, kunne sagtens bomme og løbe sig væk blandt de mange tætheder og åbne arealer.
Det skal også bemærkes, at trods tåge, finregn i luften og valget af en bynær skov, så stillede 146 løbere til start på deres bane, der endte ved Skanderborg kommunes bygninger, hvor jeg med mit udstyr kunne stå i læ for vejr og vind.

Ugens tekniske bemærkninger
Jeg tror faktisk ikke, at nogen af løberne mærkede til IT-tekniske problemer i løbet af løbets afvikling, og det er/var jeg naturligvis glad for. Godt nok var der de sædvanlige momentvise bemærkninger om styrken i reflekserne, men netop denne aften suppleret af en konstruktiv tilgang til problematikken, nemlig at vi i reglementet burde have nogle krav til, hvordan reflekser til natløb skal være. Det er jo efterhånden en kendt sag, at reflekserne på de stativer, som vi bruger i OK PAN, ikke kalder på løberne fra lang afstand, hvilket kan give nogle udfordringer, især hvis man som løber er kommet lidt i problemer med at finde posten. På den anden side kan de fleste garvede natløbere vel også huske DM nat fra tidligere i år, hvor reflekserne kunne lyses op af løberne på endog meget lang afstand. Og spørgsmålet er så: Hvad er mest interessant som løber? En interessant diskussion.
Noget andet var så, at kortet manglede meridianer, hvilket faktisk kom bag på mig her efter at sidste løber var i mål! Jeg har arbejdet med kortet i flere udgaver de seneste måneder, og alligevel havde jeg ikke bemærket de manglende linjer. Først da jeg i en mail – efter afviklingen af løbet – bliver gjort opmærksom på, at der ikke var meridianer på kortet, kunne jeg konstatere, at vedkommende brevskriver havde ret.
At tænke sig… at hverken korttegnere, kontrollører eller undertegnede (og måske også trykkeren) havde bemærket dette.
Sluttelig er bemærkning om, at jeg også i denne uge havde problemer med, at MeOS på min pc tilsyneladende spillede mig et puds, idet både gemte udgaver af aftenens løb samt flere udgaver af backups tilsyneladende var forsvundet i cyberspace. Væk var de, da jeg startede pc’en op ved ankomst til Skanderborg; klar til at gå i gang med løbet. Heldigvis kunne jeg indlæse en lidt ældre backup, hvor der blot manglede de seneste eftertilmeldinger, så det blev i denne omgang til et mindre ekstraarbejde, før jeg var klar til at læse brikker.
Når jeg nu efterrationaliserer og sammenholder med de mange kommentarer, jeg har fået om mine pc-problemer, kan jeg kun komme frem til, at fejlen må ligge i pc’en, der nu ellers har kørt upåklageligt i mange år. Måske skulle jeg prøve mig frem med en anden pc, især når nu ingen andre brugere af MeOS oplever fejl af denne type.

Hvordan står det så til med de samlede resultater?
Sluttelig et par bemærkninger om resultaterne efter de hidtil afviklede afdelinger, især da det nu er givet, at man skal have deltaget i mindst én af de første tre afdelinger, hvis man vil have en chance for at løbe med sejren i en af klasserne. Naturligvis er der intet givet på nuværende tidspunkt, men der er da løbere, der har lagt godt fra land i deres respektive klasser. Efter de første 3 afdelinger er der 7 løbere, der står med med maksimumpoint (300 point) i deres løbsklasse. Det er Marie Møller Nielsen (D16), Hedvig Valbjørn Gydesen (D20), Gitte Isen (D60), Grethe Anæus (D65), Axel Örnhagen Jørgensen (H14), Keld Gade (H60) og Flemming Nørgaard (H75). Løbere, der med andre ord, er godt på vej til den samlede sejr i deres respektive klasser.
I andre klasser har man opereret med 3 forskellige vindere i de første tre afdelinger…

Tak til mine hjælpere
Sluttelig endnu en stor tak til mine sædvanlige og trofaste hjælpere med postarbejdet. I denne uge var det Hans Christiansen, der fungerede som banekontrol, hvilket var meget naturligt, da han bor på kortet. Til postudsætningen havde han tillige hjælp af Henrik Markvardsen, så det var et par rutinerede folk, der igen i denne uge sørgede for at alle posterne stod fair og rigtigt. Endvidere tak til min kone Claudia samt min søn, Silas for deres uvurderlige hjælp med afviklingen af starten. Der har også i denne omgang været stor ros og fuld respekt til mine hjælperes måde at håndtere starten på! Som altid stille og roligt med stort overblik. Rigtig dejligt at høre…  (især for dem).
Endelig en stor tak til postindsamlerne fra OK PANs ungdomsafdeling.

Næste uges afdeling af NightChamp-serien – som samtidig bliver den sidste inden juleferien – finder sted i Silkeborg Vesterskov med udgangspunkt ved Østre Søbad i den sydlige ende af Almindsø med parkering på og ved p-pladsen samme sted.
I skrivende stund kan jeg fortælle, at starten betjenes af de to unge knægte, Silas og Thor Nørskov, der begge er drevne til deres arbejde. Det betyder samtidig, at starten måske kan blive rykket nogle minutter, da Silas kommer direkte fra sit arbejde i Vejle og i høj grad er afhængig af trafikken på E45. I denne uge blev han netop forsinket som følge af uheld på motorvejen. Men lad os nu ikke tage sorgerne på forskud

Vi ses i skoven!

Udgivet i Stævneberetning | Skriv en kommentar

Fløjstrup Skov – 1. afdeling, 2019-20

Efter sidste torsdags prolog, hvor jeg befandt mig inden døre i varmen under hele løbet, var det tid til at komme ud at mærke efterårsvejret på egen krop. Det betød, at jeg kunne tage opstilling i den sydligste del af løbsområdet – på en lille åben plads med parkering og et mindre græsareal. Et hyggeligt sted, hvis det da ikke var for de mange deltagere, der skulle serviceres! Og lidt trangt måske, da Aarhus Kommune, der ejer stedet, i år ikke ville give tilladelse til parkering på græsarealet, der fylder godt og vel halvdelen af pladsen. Dette var en ændring i forhold til tidligere, og det betød, at parkeringen til aftenens løb kunne blive lidt tricky med bla. kantparkering på den i forvejen smalle tilkørselsvej, Ørnevænget. Men i øvrigt fornemmede jeg, at parkeringen blev løst så optimalt som muligt, omstændighederne taget i betragtning.

Ugens ekstraopgave
Som de fleste nok vil have et vist indblik i, så venter der mig hvert år en lidt  presset november måned, hvor der blot er en uge mellem hver af de 4 etaper af NightChamp. Det betyder bl.a., at der helst ikke skal komme alt for mange uforudsete opgaver, der kan vælte en stram plan for måneden. Helst ikke for mange ting, der ikke spiller med, hverken i hverdagen eller i forbindelse med planlægningen og afviklingen af løbene. Det ene løb skal efterbehandles, samtidig med at et nyt løb gøres klart på flere niveauer.
Og netop i denne uge har jeg været udfordret af at skulle sætte mig ind i MeOS samtidig med, at programmet er blevet anvendt i praksis. Heldigvis har jeg fået flere uopfordrede henvendelser vedrørende løsning af tekniske problemer, endda i flere tilfælde uden at jeg havde annonceret efter hjælp. Tak til jer alle, der på den måde har hjulpet – måske endda uden at vide det.
De sidste dages største problem har dog været, at MeOS af en eller anden årsag tillod sig at slette data for det løb, der afvikledes i Fløjstrup. Første gang, det skete, var tirsdag – efter at alle data var indlæst fra både Condes og O-Service OG diverse tilretninger var på plads. Væk var ALT; faktisk var der ingen spor af løbet nogen steder. Det gav lidt sved på panden, og onsdag aften blev brugt på at genoprette alle data, både de data, der kunne indlæses fra andre programmer, og data, der manuelt skulle indtastes og/eller tilrettes. Sluttelig gem-gem-gem og en ekstra sikkerhedskopi!
Da jeg kom fra arbejde torsdag eftermiddag og ville indtaste de sidste eftertilmeldinger, var ALT væk igen, men efter indlæsning og bearbejdning af en sikkerhedskopi lykkedes denne gang at blive næsten ajourført med gårsdagens arbejde. Og alt spillede, som det skulle, i skoven torsdag aften, heldigvis. Nu står der bare tilbage at finde årsagen til datanedbruddet, så jeg kan tage mine forholdsregler, for det er ikke betryggende ikke at vide, om man er købt eller solgt, når kunderne kommer i butikken.

Lidt om aftenens løb
Det er vel efterhånden en kendt sag, at Fløjstrup skov ikke er en nem natløbsskov – og det var der da også flere af de 170 løbere i skoven, der ikke undlod at bemærke, da de var kommet i mål. Og dette efterårs store regnmængder havde heller ikke bidraget til, at skoven blev nemmere at løbe i; flere steder var skoven blød, glat og mere eller mindre sumpet, ligesom grøfter og moser fremstod større og mere markante, end hvad man kunne læse ud af kortet. Men så var det da godt, at vejret var noget nær optimalt – årstiden taget i betragtning. Tørvejr hele aftenen og 7-8 grader, kunne man læse på termometret.
Set fra “målmandens” bænk forløb stort set alt ellers fint, hvis man da lige ser bort fra, at stræktidsprinteren strejkede stort set hele aftenen. Det viste sig, at jeg havde ladet den op med strøm fra en kontakt, der var slukket! Det skal ikke ske igen.
Da vi kl. 20:15 kun manglede 4 løbere i mål, fornemmede jeg, at det kunne blive “tidligt hjem i varmen” og klare det praktiske med upload af tider mm., men sådan skulle det ikke gå, for en halv time senere manglede vi stadigvæk 4 løbere, og mens jeg så småt begyndte at fryse, trippede postindsamlerne for at komme i skoven og udføre deres arbejde. Alt endte dog godt, og inden kl. 21 havde de sidste fire løbere stemplet ind i mål, og postindsamlerne var i gang.
Og så manglede jeg – hjemme i varmen – bare at lægge resultaterne på nettet. Men da jeg så resultatlisten, kunne jeg konstatere, at 5 løbere havde en løbstid på op til 4 timer, hvilket ikke kunne være rigtigt. Det viste sig, at alle 5 løbere havde glemt at stemple startposten, og derfor retteligen burde være blevet diskvalificeret. Men så løb godheden alligevel af med mig. Jeg rekonstruerede deres starttid (= gav dem alle en starttid, der svarede til det tidspunkt, hvor brikken blev clearet), og de fik dermed alle en fair løbstid, hvilket vel trods alt er bedre end at blive disket.
Læringen af dette er: Husk nu at cleare og tjekke brikken i starten – og husk at starte brikken i startenheden.

Problemer med trackingen
Sidst på aftenen kunne jeg gå til ro med visheden om, at endnu et løb var vel overstået. Godt nok havde Tove Straarup i mål nævnt, at hendes tracking af løbet så noget mystisk ud, idet hun efter trackingen skulle have haft flere poster ude i Århusbugten. Jeg slog det lidt hen med en vis tro på, at fejlen lå i Toves ur.
Fredag morgen kunne jeg dog af flere mails læse, at flere løbere havde samme oplevelse med deres tracking som Tove, og at det tilsyneladende var kortet i 1:7500, der ikke var georefereret rigtigt. Altså måtte der være noget om sagen, og jeg måtte have eksperterne på banen.
Efter et stykke detektivarbejde det meste af fredagen, lykkedes det dog at få kortet georefereret rigtigt, og alle tracks så nu rigtige ud. Tak til Flemming Nørgaard for hjælpen og løsningen af problemet.
På minus siden talte nu blot, at alle, der havde uploadet deres tracks måtte i gang med dette igen, uanset om de havde løbet på 1:10000 (hvor der ingen problemer var) eller på 1:7500.
Og tja. Man lærer jo hele tiden… (Jeg har netop i dag læst, at man lærer optimalt, hvis man begår fejl i 15-20 % af de læringssituationer, man sættes i. Det må jeg da i høj grad kunne leve op til!)

Tak til mine hjælpere
Sluttelig endnu en stor tak til min sædvanlige og trofaste hjælp, Henrik Markvardsen, der trods også i denne uge fungerede som banekontrol samt postudsætter, og dermed sørgede for at alle posterne stod fair og rigtigt, samt Henriks chauffør og hjælper, Hans Christiansen. Endvidere tak til min kone Claudia samt min søn, Silas for deres uvurderlige hjælp med afviklingen af starten. Da Thor Nørskov var optaget til anden side, måtte de to alene håndtere at få 170 løbere i skoven, hvilket de klarede med vanlig ro; de er jo vant til jobbet og gør det ikke sværere, end det er. Og tak til alle løbere, der tager udfordringerne i starten med at få så mange af sted, med tålmodighed.
Endelig en stor tak til postindsamlerne fra OK PANs ungdomsafdeling.

Næste uges afdeling af NightChamp-serien finder sted i det jomfruelige Anebjerg Skov mellem Skanderborg og Stilling – og tæt på E45, så det er nemt og hurtigt at komme fra og til løbsområdet. Stævnepladsen er ved Skanderborg Kommunes bygninger ved Frueringvej.

Vi ses i skoven!

Udgivet i Stævneberetning | Skriv en kommentar

Marselisborg Storskov – Prologen, 2019-20

Så er vi i gang igen…
1. torsdag i november måned – i år den 7. november – er det signal til natløb i Østjylland, og prologen i vinterens NightChamp-serie i skovene omkring OK PANs klubhus Silistria er som vanligt startskuddet til serien, der i denne vinter er på programmet for 16. sæson i træk.
Fra starten i 2005 til nu har stævnet udviklet sig fra et lille internt træningsløb i Horsens OK omkring klubbens klubhus, til et stævne, der i gennemsnit trækker ca. 150 løbere af huse. Konceptet har gennem alle årene dog været det samme: “Keep it simple”, med samme arrangør (stævneleder) og banelægger. Og altid med samme gruppe af folk – med få udskiftninger – til at stå for det praktiske på løbsaftenen.
Heldigvis har klubberne Silkeborg OK, Horsens OK og OK PAN støttet kraftigt op om arrangementet og har hjulpet til med nogle af de tidstunge opgaver, først og fremmest postudsættelse og indsamling af poster efter løbet. Blandt andet på grund af denne opbakning har vi som familie stadigvæk lysten til at arrangere på godt og ondt, i varmt og tørt, som i koldt og vådt vejr – uge efter uge…
Alt i alt kunne vi så denne aften stå som arrangører af NightChamp for 95. gang – og måske venter en milepæl senere på vinteren, hvem ved?
I øvrigt kunne vi byde på en behagelig løbsaften uden regn og rusk, men med 7 graders varme til de 157 løbere, der ville en tur i skoven. Og det holdt tørvejr under hele stævnet på trods af at det regnede i flere af byerne rundt omkring Aarhus.
De 157 startende løbere var i øvrigt rekorddeltagelse for en prolog; den tidligere rekord fra 2015-16 lød på 156 startende løbere…

Ting tager tid…
… og at arrangere en natløbsserie som NightChamp er ikke noget, man bare lige gør. Der er mange forberedelser, der skal gøres, og der er mange ting, der skal huskes. Især til prologen er der meget, der skal genopfriskes, og det hele er – i første omgang – ikke blevet lettere af, at vi siden sidste vinter har rykket teltpælene op og erstattet matriklen i Vejle med mindre plads i Aarhus. (Hvor er det nu al materiel til løbene er blevet stuvet hen?)
Og dette ved siden af det sædvanlige arbejde med skovtilladelser og kortfiler, aftaler om rekognoscering og opdatering af kort, tilladelser til løb, aftaler om hjælp og reservering af udstyr.
Og så – i ugerne op til prologen – de uforudsete ting, der også lige popper op, ikke mindst ændringer i O-Service siden sidste sæson samt en database, der brød ned, således at løbsprogrammet, jeg havde anvendt alle årene indtil nu (OE2003), måtte erstattes af MeOS, der i øvrigt er det mest anvendte i dag ude i klubberne.

Som i de seneste år har jeg været meget tidligt i gang med banelægningen og har rekognosceret i skovene med henblik på at finde gode vejvalg, gode postplaceringer og i det hele taget være lidt på forkant med planlægningen. Dette fordi vi (konen og jeg) igen i år har revet 14 dage ud af kalenderen i oktober måned for at nyde livet udenlands – i år på Madagaskar. Hvorom alt er, så skulle alle november måneds baner være på plads før miniferien.

Heldigvis har jeg også i dette efterår været begunstiget med meget kvalificerede hjælpere – i denne omgang Henrik Markvardsen, der har fungeret som både banekontrol og postudsætter, og Flemming Nørgaard, der har stået for opsætningen og georefereringen af kortet, samt PANs ungdomsafdeling, der stod for indsamlingen af posterne. Så stor tak til ovennævnte personer samt Hans Christiansen, der har fungeret som chauffør for Henrik og hjælper ved postudsætningen.
Endvidere stor tak til Erik Bobach, der står for banekontrollen og postudsætningen ved den sidste etape i november.

Lidt fra den tekniske side
O-Service

Som antydet ovenfor har optakten til denne sæson været præget af lidt tekniske udfordringer, herunder en tilbagemelding fra løbere om, at de ikke i O-Service har kunnet tilmelde sig “en klasse op”. Når en løber skifter løbsklasse hen over nytår, f.eks. fra D50 i 2019 til D60 i 2020, har NightChamp-reglerne givet mulighed for at tilmelde sig i D60 også til de 4 løb i november, således at man løber i samme klasse til alle 7 løb, og dermed kan deltage i den gennemgående konkurrence i en klasse. Dette har aldrig tidligere været et problem i O-Service, hvor man har kunnet tilmelde sig, hvor man havde lyst.
(Det samme gælder i ungdomsklasserne, hvor man på samme måde kan blive i sin tidligere løbsklasse også efter nytår, også selv om man er rykket en aldersklasse op).
De færreste ved tilsyneladende, at O-Service faktisk også stadigvæk giver mulighed for at tilmelde sig “en forkert klasse”. For en D50 løber vil det som standard se ud som følgende (skærmdump fra O-Service):
Hvis man her ønsker at skifte til en anden klasse end den, man i følge reglementet er berettiget til, trykkes på symbolet med kvinden yderst til højre i den linje, hvor man vælger klasse. Hermed ændres symbolet til mand/kvinde, og så får man mulighed for at tilmelde sig samtlige klasser, se herunder:
Mandag aften kl. 24 lukkes der for tilmelding via O-Service, og tirsdag morgen henter jeg de tilmeldte løbere. Ændringer, der herefter tillades af løbstilmelderne i de enkelte klubber, slår ikke igennem i den fil, jeg henter, og de tilmeldinger, der er i O-Service tirsdag morgen kl. 6, er derfor de tilmeldinger, jeg opererer med (herunder importerer i løbsprogrammet) og bestiller kort efter.

Løbsprogrammet
En af de største udfordringer ved aftenens prolog var løbsprogrammet OE2003, som jeg har benyttet til styring af løbene gennem alle årene. Et fantastisk og intuitivt program, der egentlig aldrig har voldt mig problemer. Men netop som løbet var oprettet i programmet og navnene på løberne skulle importeres, bryder databasen bag programmet ned, og der er intet at gøre – ud over at geninstallere programmet. Derfor en hurtigt beslutning om at komme “up-to-date” og gå over til MeOS. Nemt og enkelt – om end ting skal gøres lidt anderledes, menuer ligger knap så intuitivt og udskrifter er noget forsimplede og uden så mange muligheder, som jeg har været vant til. Derfor har jeg måttet gå på nogle kompromiser og bl.a. udelade stræktider pr. bane på løbets hjemmeside. Skulle jeg finde en løsning på det, vender jeg tilbage, men indtil videre må man leve med det.

Manglende reflekser
Behøver jeg at nævne det? Endnu engang var der desværre lidt problemer med et par poster, hvor reflekserne manglede. Det drejede sig om post 57 og 67. Meldingen fra postudsætterne var, at post 57 var uden refleks, men at det samtidig var knap så katastrofalt, da posten lå i en markant, åben lavning, hvor den forholdsvist nemt kunne opspores. Samtidig gav startpersonalet løbende besked om, at post 57 (Bane 1, 2, 3 og 4) manglede refleks, så alle implicerede løbere var adviseret. Desværre manglede post 67 (Bane 2 og 3)  ligeledes refleks, hvilket vi først fik nys om, da de første løbere, der skulle have denne post, kom i mål. Og så var det løb lige som kørt. Denne post lå desværre et knap så markant sted – i en mindre slugt med en del uren bund. Jeg kan kun beklage og håbe, at det bliver rettet til næste uge…

Tak til mine hjælpere
Sluttelig endnu en stor tak til min uvurderlige hjælp, Henrik Markvardsen, der trods sygdom fungerede som banekontrol samt postudsætter, og dermed sørgede for at alle posterne stod fair og rigtigt, samt Henriks chauffør og hjælper, Hans Christiansen. Endvidere tak til min kone Claudia samt min søn, Silas, og vores “bonussøn” Thor Nørskov, for deres uvurderlige hjælp med afviklingen af starten. Og endelig en stor tak til postindsamlerne fra OK PANs ungdomsafdeling – denne gang repræsenteret ved 3 ungdomsløbere med påhæng.
Endelig tak til forældre fra Pans ungdomsafdeling for den meget lækre lasagne!

Næste uges afdeling af NightChamp-serien finder sted i Fløjstrup Skov med stævneplads og parkering på/ved den sydligste P-plads i skoven – tilkørsel til stævneområdet kun via Ørnevænget fra syd. Der må ikke køres gennem skoven af hensyn til løberne – samt af den enkle grund, at vi ikke har tilladelse til det!

Vi ses i skoven – gerne næste torsdag i Fløjstrup Syd

Udgivet i Stævneberetning | Skriv en kommentar

Indbydelsen til 16. sæson NightChamp er på nettet!

Efter en pause på over et halvt år er vi nu klar med indbydelsen til denne vinters NightChamp-natløb i det midtjyske område, der i år har en nyskabelse, idet der er oprettet en ekstra klasse til såvel de ældste damer og herrer. Dette var efterlyst allerede sidste år, og i erkendelse af, at også de ældste løbere gerne vil konkurrere med jævnaldrende, efterkommes ønsket. Således lanceres klasserne H75 og D65, der løber Bane 6, med en længde på 3 km.
Bemærk, at denne ændring samtidig betyder, at D/H14 fremadrettet løber Bane 7, mens D/H12 løber Bane 8.
Bemærk: Indbydelsen er rettet, idet der er tilføjet, hvilke baner der løber hhv. 1:10000 og 1:7500.

Til selve etaperne:
Vi lægger ud med en prolog den 7. november i Marselisborg, hvor vi – sædvanen tro – kan holde til inden døre i Silistria (undtagen under løbet!). Her er der endvidere mulighed for at bestille varm mad til efter løbet, hvilket sker ved at tilmelde sig dette via fanebladet “Forplejning” i O-Service.
Herefter går turen til den sydligste del af Fløjstrup Skov, hvor vi for tredje gang er klar med en afdeling i en ikke helt let natskov, hvor der gang på gang er deltagere, der vil ende i problemer, formodentlig også denne gang. Efter gensynet med Fløjstrup skal vi på besøg i Skanderborg, hvor der skal løbes i et helt nyt område i den nordlige del af byen, Anebjerg og Højvang. En del af banerne krydser et villakvarter, mens alle baner lokkes ud i det nyplantede område Anebjerg mellem Skanderborg og Stilling. November måned sluttes af med et løb i Silkeborg Vesterskov med stævneplads ved Søbadet.
Alle 4 terræner under betingelse af de nødvendige godkendelser.
Herefter står den på en lille pause i løbene hen over julen, hvorefter vi i februar ’20 kan byde på et jomfrueligt terræn, Store Lyngdal, der ligger syd for Hammel. Dette løb efterfølges af et jubilæumsløb, der afvikles i Åbjergskoven rundt om Horsens OKs klubhus, inden der sluttes af i endnu en Horsensskov, Sukkertoppen, syd for Mossø.
Også disse 3 terræner er naturligvis under betingelse af de nødvendige tilladelser.
Ved jubilæumsløbet kan der bestilles aftensmad (via O-Service), ligesom der efter sidste etape på Sukkertoppen bydes på kaffe med brød på HNIE. Også dette kræver tilmelding via O-Service, også selv om kaffebordet kan nydes gratis!

I tre af skovene – prologen i Marselisborg, Store Lyngdal og finalen på Sukkertoppen – løbes mellemdistance, mens de øvrige etaper afvikles på den normale distance.

Indbydelse 2019-20: PDF
Oversigt over løbsområderne: PDF

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

NightChamp sæson 2019-20

Datoerne for kommende NightChamp er nu fastlagt, og som vanligt bliver der tale om 4 løb i november ’19 samt 3 løb i februar ’20.
Der lægges ud torsdag den 7. november med en prolog i Marselis, og – som det har været en tradition – er det med udgangspunkt i OK PANs klubhus, Silistria. Herefter fortsættes med løb i området mellem Aarhus, Horsens og Silkeborg de følgende tre torsdage, nemlig 14.11., 21.11. og 28.11.
Herefter ligger serien stille hen over julen og genoptages 6. februar ’20.
Efter en pause i vinterferien i uge 7 sluttes af med løb den 20.2. og 27.2.
Vi forventer præmieoverrækkelse på Himmelbjergegnens Natur- og IdrætsEfterskole efter sidste etape, der vil blive afviklet i området omkring Silkeborg.

Løbet den 20. februar 2020 afvikles i Åbjergskoven ved Horsens med stævnecenter i Horsens OKs klubhus. Dette løb er NightChamp-løb nr. 100, så det bliver afviklet efter devisen “back to basic”: Samme skov som hvor det hele startede i 2005, samme pris som dengang. Tak til Grafisk Forum for at levere kortene gennem alle årene og for at sponsorere kortene til dette løb.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Lodtrækningspræmier for 2018-19 mm.

Med gårsdagens udtrækning af de to vindere af vinterens lodtrækningspræmier kan vi nu lukke vinterens serie helt ned. Der mangler blot nu – i skrivende stund – at få uddelt de præmier, der ikke er kommet deres rette ejermænd/-kvinder i hænde, herunder de to nævnte lodtrækningspræmier.
I overværelse af undertegnede trak Karl Kristian Terkelsen, forbundets “gamle” sportschef, i går lod blandt årets startende deltagere, således at hver start var lig med et lod i hatten.
De to heldige vindere blev to personer, der begge havde startet i alle 7 afdelinger hen over vinteren, nemlig Anders Secher Thomsen, OK Pan, og Peer Straarup, Horsens OK.
Stort til lykke til begge vindere.
Præmierne vil snarest – f.eks. ved næste weekends Nordjysk 2-dages – blive overrakt til de heldige vindere, ligesom præmierne for hurtigste kilometertider vil forsøges overrakt til de to vindere, Andreas Bock Bjørnsen (OK Pan) og Pernille Buch (OK Gorm), ved samme lejlighed.
Og så er der i øvrigt kun at takke jer alle for jeres deltagelse i vinderens løb – med ønsket om at vi ses igen til november?
Henrik Dagsberg

Udgivet i Nyheder | 1 kommentar

Silkeborg Sønderskov – 6. afdeling, 2018-19

Som det var tilfældet sidste år i februar blev også dette års NightChamp-serie rundet af med en etape i Silkeborg Sønderskov. Dermed kunne vi også på denne sidste vinterdag lukke og slukke for den 15. udgave af serien, hvilket skete på en aften igen i plusgrader. Dermed blev det til endnu en behagelig løbeaften, vejrmæssigt set. Hele dagen op til løbet havde solen skinnet fra en stort set skyfri himmel, og min postudsætter ved dette løb, Ivan Christensen, kunne således midt på eftermiddagen melde, at posterne var i skoven efter 3 timer i en flot, solbeskinnet skov. Stor tak i øvrigt til Ivan, der valgte at hjælpe mig ved sætte posterne i skoven i stedet for selv at løbe med om den samlede sejr i H60 – en sejr, der var inden for rækkevidde og i stedet gik til Mogens Hagner, Silkeborg.

I konkurrence med diverse vinter- og skiferier samt en orienteringskonkurrence under varmere himmelstrøg, oplevede vi også denne aften et mindre fald i antallet af de ellers trofaste deltagere, men det blev til dels opvejet af, at OK SNAB, Vejle, brugte etapen til at afvikle deres klub-nat-mesterskab, lige som en stor håndfuld løbere fra Himmelbjergegnens Natur- og Idræts Efterskoles orienteringslinje stillede til start. Endvidere brugte PANs eliteafvikling NightChamps baner (plus lidt ekstra poster) til udtagelseløb til 10Mila, der afvikles i Östra Göinge den sidste weekend i april. I alt 28 løbere stillede til start til dette udtagelsesløb.

En aften med blot få tekniske problemer
Som det stort set har været tilfældet ved alle 7 løb i år, var vi heller ikke i Sønderskoven udsat for tekniske problemer. Al IT kørte, som det skulle, posterne stod, som de skulle (om end et rygte siger, at en post var væltet under kampen i skoven – hvilket jeg ikke har kunnet få bekræftet), og vi var i øvrigt forskånet for andre alvorlige problemer.
Efterhånden som aftenen skred frem, kom løberne – i flere tilfælde godt brugte – til mål, og kl. 20:50 manglede vi således kun registrering på 4 løbere. 2 af disse løbere – viste det sig – var gået uden om registreringen og direkte til kaffe og brød på efterskolen, mens de to sidste kunne stemple ind kl. 21:20.
Hermed kunne postindsamlerne komme ud og hente posterne – lidt forsinket.
Mine eneste småproblemer var, at et par løbere løb med forkerte briknumre, hvilket giver lidt bøvl i mål, når løbere forsøger at indstemple med et briknummer, som systemet ikke kender. Jeg skal her spare jer for detaljer, men det betyder både et ekstraarbejde for mig i skoven (hvor sådan noget jo sker, når der er mest tryk på brikaflæsningen) samt efterfølgende derhjemme, når jeg manuelt skal ind og ændre i tilmeldingerne samt godkendelse af de anvendte brikker. Moralen er: Check nu, at I er tilmeldt med og løber med den rigtige brik; briknummeret fremgår af deltagerlisten, der er lagt på hjemmesiden flere dage før løbet.
Endelig havde en løber glemt at starte sin brik i startenheden. Det betyder, at brikken i systemet står som startet i det tidspunkt, jeg har opgivet for stævnets start, kl. 17:00, og løberen får en særdeles lang løbstid. Dette opdager jeg ikke altid, når resultatlisterne genereres, men hvis/når det opdages får løberen en starttid, der svarer til at brikken er blevet clearet eller checket.

Og slutresultatet blev…
… at 139 løbere startede i denne sidste NightChamp-afdeling i år, hvilket bragte gennemsnittet for vinderens 7 løb op på 147 startende. Dette er det tredje højeste gennemsnit for en sæson i løbets 15-årige historie.
… at dette var det 94. NightChampløb siden starten i 2005. NightChamp startede i 2005 i et forsøg på at få flere ungdomsløbere til at løbe natløb, lige som det var ideen, at de skulle udvikle deres teknik, hvilke kunne komme dem til gavn – også når de løb om dagen.
… at der til og med torsdagens afdeling i Sønderskoven har været i alt 8895 starter. Det betyder, at vi med lidt held kan runde 10.000 starter i næste sæson, samtidig med, at vi kan runde NightChamp-løb nr. 100 med undertegnede som arrangør og banelægger – ligeledes i næste sæson, nærmere betegnet d. 20.2.20.

Årets samlede klassevindere
Da vi kunne gøre resultatet op efter i aftes, kunne vi konstatere, at der i år hverken vil blive kåret klassevindere i D12 og D21, hvilket jeg naturligvis finder lidt ærgerligt.
Til gengæld tog OK PAN – og ikke mindst ungdomsafdelingen – godt for sig af præmierne, der var sponsoreret af Løberen og Fusion, og som i år var trøjer med vindertryk.
PANs ungdomsafdeling sejrede i D16 (Line Møller Nielsen), H12 (Mathias Rokkjær), H14 (Casper Blakskjær), H16 (Jonas Damm Als) og H20 (Andreas Bock Bjørnsen) og hertil kommer endnu en sejr til Rasmus Djurhuus i H21. Endelig skal det nævnes, at både Hannah Udklit Kristensen og Laura Kaldahl Hornbæk kæmpede med til det sidste om sejren i D14, men missede denne med hhv. 3 og 4 point. Her løb Johanne Skouboe, Horsens OK i stedet med sejren og æren.
De øvrige klassevindere blev:
På damesiden: D20: Rikke Rasmussen, OK SNAB, D40: Rikke Holm Jensen, Horsens OK, D50: Marianne Lynge Krogh, Kolding OK, D60: Grethe Anæus, Viborg OK
På herresiden: H40: Thomas Uhlemann, Kolding OK, H50: Jess Rasmussen, Viborg OK, H60: Mogens Hagner, Silkeborg OK og H70: Poul Erik Buch, OK GORM.

Øvrige præmier…
I skrivende stund kan vi også kåre den dame- og herreløber med den hurtigste kilometertid set over alle 7 løb. På damesiden havde 5 løbere deltaget (og gennemført) alle syv løb, og hurtigst af alle var Pernille Buch, OK GORM, men en kilometertid på 9:27. På herresiden blev det Andreas Bock Bjørnsen, OK PAN, der i de 7 løb i gennemsnit præsterede en imponerende kilometertid på 5:38. I alt 17 herreløbere havde deltaget i – og fuldført – alle 7 løb.
De to ovennævnte løbere vil ved førstkommende lejlighed hver vil få overrakt et gavekort på 1500 kr. til Landal GreenParks. Til lykke til dem begge.
Lodtrækningspræmierne er endnu ikke udtrukket, men det sker på torsdag, d. 7. marts, hvor den gamle sportschef, K.K. Terkelsen, OK GORM, vil udtrække de to vindere af et gavekort til Løberen. Hvert gavekort på 1500 kr.

Tak til mine hjælpere, igen, igen, og for sidste gang denne vinter
Sluttelig endnu en stor tak til Ivan, der sprang til og hjalp med postudsætningen, da det kneb allermest for mig. Endvidere en stor tak til min familie, Claudia, Silas og Thor (vores “næsten”-søn), der stod for starten endnu engang. Ligeledes en tak til de tre postindsamlere fra OK PANs ungdomsafdeling.
Endelig tak for husly, kaffe, brød og bad til Lars Fey, forstander på HNIE

Et blik i glaskuglen siger, at vi igen vover at tage en runde NightChamp – efter samme koncept som altid, men alligevel med en lille fornyelse: to nye klasser: D70 og H80. Så må vi jo se om der er deltagere til dette?
Altså: Vel mødt også næste sæson: 7., 14., 21. og 28. november ’19 samt 6., 20. og 27. februar ’20.

Vi ses i skoven!

Udgivet i Stævneberetning | Skriv en kommentar

True Skov – 5. afdeling, 2018-19

Med aftenens løb i True Skov, der er et skovrejsningsprojekt, der ligger mellem True og den Østjyske Motorvej, er vi så småt ved at være ved vejs ende med denne sæsons NightChamp-serie, der som tidligere beskrevet er den 15. sæson i rækken. Og netop aftenens løb blev et af de mere rolige og uproblematiske. Udkastet til banerne – mere eller mindre endeligt – var færdigt før jul og aftaler om korttegning, korttrykning, banekontrol, postudsætning og -indsamling gav i det store hele sig selv.
I januar ’19 gik Frank Linde kortet igennem med kritiske øjne endnu engang og fik flere smårettelser på plads, og inden min ferie i uge 7 kunne jeg så lægge løbet over på det nye kort, inden jeg lige måtte en ekstra gang i skoven for at se, om der var noget jeg – eller Frank for den sags skyld – havde overset. Alt i alt et stille og uproblematisk forløb.

En stille aften i pæne plusgrader – og uden regn
Som det efterhånden har været kutyme i denne vinter var vejret ikke rigtig med os i dagene op til løbet, idet det havde regnet lystigt helt indtil nogle timer før første start. (Eller spiller min hukommelse mig et puds?)
Og endnu engang havde vi temperaturer, der ikke er normale for årstiden, idet vi i løbet af aftenen kunne måle temperaturer fra 6-10 grader, plusgrader forstås!
Derfor blev det endnu en aften, hvor lidelserne ved at vente på løberne i mål var til at overse. Det blev også en aften, hvor jeg – i de små pauser, der trods alt er i løbet af aftenen – kunne se et vist trafikalt kaos på Blankhøj rasteplads, idet rigtig mange lastbilchauffører havde valgt at tage et rast netop her på deres vej nordpå. I perioder var der virkelig pres på, og en overgang begyndte jeg at frygte for, at der ville være nogen af deltagerne, der ville komme i klemme og have svært ved at komme hjem, idet de var mere eller mindre spærret inde blandt lastbiler. Nå, men det gik vist, da det kom til stykket; jeg har i hvert fald ikke hørt om uheld eller gener.

Fin opbakning på trods af tid med vinterferie
Da tilmeldingen udløb, var der 143 løbere tilmeldt via O-service, så min frygt for et større frafald af løbere, der var på vinterferie/skiferie, var tilsyneladende ubegrundet. Når alt kommer til alt er deltagerantallet her i februar altid lavere end i november – og sådan skal det vel være i en ferietid.
Det var mit indtryk, at langt de fleste af deltagerne fik en god tur i mørket, og det var da også kun meget få der havde noget at udsætte på arrangementet efter løbet. Lidt atypisk havde alle deltagere husket at cleare og starte deres brik, før de løb i skoven, og ingen løb med et forkert briknummer. Dette er begge dele noget, der letter mit arbejde både ved computeren i mål og ved efterbehandlingen af løbet derhjemme. Og så var der vist heller ingen, der måtte opgive løbet, fordi pandelampen svigtede? Alt i alt en “vellykket” aften – set med arrangørøjne.
I øvrigt var løbet hurtigt afviklet, og da klokken passerede 20:45 (nøjagtig en time efter sidste start) havde vi sidste mand i mål. Det har i øvrigt også kendetegnet vores løb i år – at de har været hurtigt afviklet, og at postindsamlerne derfor har kunnet komme hurtigt hjem. Dejligt.
Umiddelbart før kl. 21 kunne jeg så selv køre hjemad, og kl. 22:30 var lånebrikkerne og øvrigt udstyr afleveret i Horsens og resultaterne på nettet!

En status på afgjorte klasser
Mens der ikke er så meget at skrive hjem om vedr. afviklingen af selve løbet, vil jeg i stedet dvæle lidt ved resultaterne – og udråbe de samlede vindere i 11 af de i alt 17 klasser.
På herresiden er alt afgjort – undtagen i H60, hvor tre løbere (Keld Gade, Viborg, Ivan Christensen, PAN, og Mogens Hagner, Silkeborg) alle står med særdeles gode kort til at tage den samlede sejr!
De øvrige herreklasser byder på 5 vindere fra PAN: Mathias Rokkjær, H12, Casper Blakskjær, H14, Jonas Damm Als, H16, Andreas Bock Bjørnsen, H20, og Rasmus Djurhuus, H21. Herudover kan vi lykønske Henrik Uhlemann, Kolding, Jess Rasmussen, Viborg, og Poul Erik Buch, GORM, med samlede sejre i hhv. H40, H50 og H70.

På damesiden ser det noget mere speget ud. Her ligger det fast, at der ingen vinder bliver i D12, samt at Rikke Rasmussen, SNAB, vil vinde D20, mens Marianne Lynge Krogh, Kolding, tager sejren i D50. Endvidere er det noget tvivlsomt, om der vil kunne udråbes en vinder i D21, hvor ingen løbere pt. har mere end 3 gennemførte løb – og som bekendt skal man have fuldført mindst 4 løb, hvis man skal gøre sig håb om at vinde klassen.
I de øvrige klasser på damesiden er der 2-3 løbere, der byder sig til.
Tilbage står vi altså med 6 klasser, der skal afgøres i Silkeborg Sønderskov den 28. februar. I skrivende stund er der endvidere 8 damer og 24 herrer, der endnu er med i konkurrencen og gavekortene til Landal Green Parcs!

Tak til mine hjælpere, igen, igen
Sluttelig endnu en stor tak til Henrik Markvardsen og Hans Christiansen, der for sidste gang i denne sæson agerede postudsættere. Ikke mindst tak til Henrik, der tilsidesatte sit helbred for at hjælpe med postudsætningen. Det er trods alt meget værdifuldt for mig med Henrik som postudsætter; indtil flere gange (dog ikke i aftes) har løbere beklaget sig over, at en post var placeret forkert – og så er det rart for mig at spille trumfen: At det er Henrik, der har sat den ud! Så forstummer al snak…
Endvidere en stor tak til min familie, Claudia, Silas og Thor (vores “næsten”-søn), der stod for starten endnu engang. Ligeledes en tak til de tre postindsamlere fra OK PANs ungdomsafdeling.

I næste uge står den så på sæsonfinalen, hvor vi skal have afgjort de sidste klasser. Dette finder sted i Silkeborg Sønderskov – nøjagtig som sidste år (om end banerne ikke er de samme!) Stævnepladsen placeret på P-pladsen syd for Sønderskovvej mellem Virklund og HNIE, lige øst for Rødebækhus, og starten ligger ca. 500 meter fra P-pladsen.
Efter løbet vil der igen i år være mulighed for et bad på HNIE (på drengegangen), efterfulgt af kaffe og brød i spisesalen. Her vil der også være præmieoverrækkelse, som varetages af min kone samt mine sønner.
Husk at tilmelde jer kaffebordet, hvis man ønsker kaffe/brød. Selv om det er gratis for jer at deltage, er tilmelding nødvendig af hensyn til planlægningen. Ingen tilmelding, ingen kaffe. Man kan naturligvis godt deltage i præmieoverrækkelsen uden at nyde kaffe/brød!

Vi ses i skoven!

Udgivet i Stævneberetning | Skriv en kommentar